Archiwum wg autora

05.02.2021

Użytkowanie obiektów budowlanych

W nawiązaniu do poprzednich wpisów na temat obiektów inżynierskich WD-10 oraz WD-14, Konsultant przedstawia poniżej planowane terminy oddania do użytkowania przez użytkowników: WD-10 – 12.02.2021 r. […]

Czytaj więcej
03.02.2021

WD-10 – udostępnienie do ruchu

W związku z przeprowadzoną kontrolą obiektu budowlanego WD-10 w ciągu drogi powiatowej 2802L nad drogą ekspresową S19 w km 8+998,16 trasy głównej, przeprowadzoną przez przez Wojewódzki […]

Czytaj więcej
03.02.2021

WD-14 – Pozwolenie na Użytkowanie

Wykonawca Robót zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie obiektu budowlanego WD-14 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 857 nad drogą ekspresową […]

Czytaj więcej
01.02.2021

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe 10.2020 – 12.2020

Poniżej Konsultant przedstawia zaawansowanie finansowe w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych: Październik 2020: 54,28%. Listopad 2020: 62,78% Grudzień 2020: 75,84% Zaawansowanie rzeczowe Robót Budowlanych w poszczególnych okresach rozliczeniowych: […]

Czytaj więcej
19.10.2020

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe Kontraktu – stan na 30.09.2020 r.

Konsultant informuje, iż Kontrakt klasyfikuje się na koniec września 2020 r. z wynikiem zaawansowania finansowego na poziomie 55,01%. Natomiast zaawansowanie rzeczowe Robót Budowlanych klasyfikuje się poziomie […]

Czytaj więcej
09.09.2020

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe – stan na 31.08.2020 r.

Konsultant informuje, że Wykonawca STRABAG zakończył sierpień 2020 r. z wynikiem zaawansowania finansowego na poziomie 49,35%. Natomiast zaawansowanie rzeczowe Robót Budowlanych klasyfikuje się poziomie 53,57%.

Czytaj więcej
10.06.2020

WD-14 – Zmiana terminu czasowej organizacji ruchu

Wykonawca Robót zawiadomił o zmianie terminu planowanego wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu na czas funkcjonowania bypassu dla budowy obiektu mostowego WD-14. Nowa planowana data wprowadzenia Czasowej Organizacji […]

Czytaj więcej
02.06.2020

WD-14 – Czasowa organizacja ruchu

W dniu 10.06.2020 r. o godzinie 10:00 Wykonawca planuje wprowadzić II etap objazdu w postaci bypassu na potrzeby budowy obiektu inżynieryjnego WD-14 w ciągu drogi wojewódzkiej […]

Czytaj więcej
02.06.2020

WD-10 – Czasowa organizacja ruchu

W dniu 08.06.2020 r. o godzinie 12:00 Wykonawca planuje zamknąć odcinek drogi oraz wyznaczyć objazd na potrzeby budowy obiektu inżynieryjnego WD-10 w ciągu drogi powiatowej 2802L.

Czytaj więcej
11.05.2020

Branża mostowa

Wykonawca planuje wykonać następujące Roboty: PZDs-1: montaż prefabrykatów OPTEM montaż drenażu za przyczółkiem PZDd-2: izolacja cienka zasypki ścian WS-3: zbrojenie zamków i uciągleń betonowanie zamków i […]

Czytaj więcej