Bez kategorii

22.08.2022

Wniosek o Ostatnie Świadectwo Przejęcia

Dniem 09.08.2022 r. Generalny Wykonawca Robót, wystąpił do Inżyniera o udzielenie Ostatniego Świadectwa Przejęcia Robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Kontraktu. Inżynier ma 28 dni na […]

Czytaj więcej
25.07.2022

Wniosek o udzielenie Decyzji PnU

Dniem 11.07.2022 r. GW przekazał do WINB w Lublinie Wniosek o udzielenie Pozwoleniu na Użytkowanie ostatniego z elementów składającego się na Kontrakt. Aktualnie Wniosek jest rozpatrywany […]

Czytaj więcej
08.06.2022

Roboty budowlane

Na Budowie Części 1 trwają aktualnie prace związane z remontem starego przebiegu Drogi Krajowej nr 19.

Czytaj więcej
04.04.2022

Wznowienie Robót Budowlanych

Od 16.03.2022 r. zostały wznowione Roboty Budowlane. Wykonawca mimo okresu zimowego trwającego od 15.12.2021 do 15.03.2022, wykorzystywał w maksymalnym stopniu sprzyjające warunki atmosferyczne.

Czytaj więcej
16.12.2021

Otwarcie drogi ekspresowej S19

Szanowni Użytkownicy! Dnia 16 grudnia 2019 roku około godziny 13:00, planowane jest oddanie do użytkowania odcinka od końca obwodnicy miasta Kraśnik do początku obwodnicy miasta Janów […]

Czytaj więcej
15.12.2021

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe – listopad 2021

Zaawansowanie rzeczowe w zakresie prac budowlanych wynosi 89% Zaawansowanie finansowe – 85,4%. Korekta zaawansowania finansowego w porównaniu do poprzednich miesięcy wynika z podpisania Aneksu do Umowy […]

Czytaj więcej
14.10.2021

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe – wrzesień 2021

Zaawansowanie rzeczowe w zakresie prac budowlanych wynosi 85,33% Zaawansowanie finansowe – 95,55%.

Czytaj więcej
14.10.2021

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe sierpień 2021

Zaawansowanie rzeczowe w zakresie prac budowlanych wynosi 81,34%. Zaawansowanie finansowe – 93,16%.

Czytaj więcej
07.08.2021

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe – lipiec 2021

Zaawansowanie rzeczowe w zakresie prac budowlanych wynosi 80,84%. Zaawansowanie finansowe – 91,22%.

Czytaj więcej
12.07.2021

Czasowa Organizacja Ruchu – DK19

Dnia 13.07.2021, w okolicach powstającego węzła Szastarka, Wykonawca firma Strabag planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Wykonywane będą warstwy konstrukcyjne na dojazdach do ronda, warstwy konstrukcyjne ronda […]

Czytaj więcej