Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

sobota 16/06/2018

04.06.2018 – 10.06.2018

W dniach 04.06.2018 – 10.06.2018(tydzień 32), Wykonawca prowadził prace projektowe nad:

Branża drogowa:

 • Przygotowanie i przekazanie stanowiska Projektanta odnośnie do uwag Weryfikatora do Projektu Budowlanego(rewizja 1)
 • Wprowadzenie korekt oraz uszczegółowień rozwiązań projektowych w związku z uwagami Weryfikatora do Projektu Budowlanego(rewizja 1) – korekta przebiegu linii rozgraniczającej i projektu podziału kompetencji,
 • Przygotowanie i przekazanie do Kierownika Projektu, zaktualizowanych materiałów na posiedzenie ZOPI dla zakresu Projektu Budowlanego,
 • Wprowadzenie uwag do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem,
 • Przygotowanie danych do operatów wodnoprawnych,
 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe ustrojów nośnych wiaduktów po zmianie szerokości oraz obliczanie posadowień.

Branża Sanitarna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Branża wodnokanalizacyjna:

 • Przygotowanie operatów wodnoprawnych w zakresie przebudowy urządzeń melioracji szczegółowych, wykonania urządzeń wodnych i zrzutu wód opadowych,
 • Przygotowanie i przekazanie do Kierownika Projektu zaktualizowanych materiałów na posiedzenie ZOPI dla zakresu Projektu Budowlanego,
 • Uszczegóławianie dokumentacji w zakresie Projektu Wykonawczego do uzgodnienia z Gestorami Sieci.

Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego w zakresie oświetlenia i branży energetycznej,
 • Wprowadzanie uwag po weryfikacji Projektu Budowlanego(rewizja 1) branży energetycznej,
 • Wysłanie Projektu Budowlanego do PGE w celu uzgodnienia złącz pomiarowych.

Branża teletechniczna:

 • Wprowadzanie uwag po weryfikacji rozwiązań projektowych Projektu Budowlanego(rewizja 1).

Ochrona Środowiska:

 • Wprowadzanie uwag Zamawiającego do Raportu Oddziaływania na Środowisko.

Zieleń:

 • Wprowadzanie uwag po weryfikacji rozwiązań projektowych Projektu Budowlanego(rewizja 1).

Geodezja:

 • Przygotowanie projektu podziału nieruchomości.