Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 04/07/2018

25.06.2018 – 01.07.2018

Branża  drogowa:

 • Wprowadzanie uwag ZDW w Lublinie do PSOR i ponowne przekazanie opracowania do zaopiniowania
 • Przekazanie do akceptacji Inżyniera „przekrojów podłużnych dróg innych” jezdnie dodatkowe wzdłuż S19,
 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych,
 • Przygotowanie i wystąpienie do PKP PLK S.A o opinię do wniosku Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej,
 • Przygotowywanie wersji roboczej wniosku do ZRID,
 • Przygotowywanie materiałów do zatwierdzenia PSOR przez GDDKiA,
 • Przygotowywanie i przekazanie materiałów dot. uzgodnienia styków odcinków z firmą ALDESA.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe podpór i obliczenia posadowień,
 • Przygotowanie i wystąpienie do PKP PLK S.A o opinie do wniosku ZRID.

Ochrona środowiska:

 • Przygotowanie i przekazanie do Wykonawcy stanowiska do raportu do ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia w związku z otrzymanymi uwagami Konsultanta.

Branża sanitarna:

 • Uszczegółowianie rozwiązań projektowych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Przygotowanie i złożenie uzupełnienia do złożonych wniosków o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie operatów wodno-prawnych, w zakresie wykonania ,przebudowy i likwidacji urządzeń wodnych,
 • Przygotowywanie i złożenie materiałów na Naradę Koordynacyjną celem uzyskania Opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
 • Uszczegóławianie dokumentacji w zakresie projektu wykonawczego do uzgodnienia z gestorami sieci,
 • Przygotowanie uzupełnienia do złożonego wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego i operatów wodno-prawnych w zakresie budowy, przebudowy oraz likwidacji rzek i cieków naturalnych.

Branża energetyczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych,
 • Wysłanie opracowania zasilania szaf oświetleniowych do PGE w celu uzyskania warunków przyłączenia.

Branża teletechniczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych.

Zieleń:

 • Doprecyzowanie rozwiązań projektowych.

Prace projektowe inne:

 • Przygotowywanie projektu podziału nieruchomości.
 • Wprowadzanie do dokumentacji geologicznej uzupełniającej uwag Inżyniera.