Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 16/01/2019

10.12.2018 – 16.12.2018

Branża  drogowa:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu projektu wykonawczego:
  • Rozwiązania szczegółowe w zakresie jezdni dodatkowych i dróg poprzecznych: korony drogi głównej i pasów technologicznych oraz węzłów,
  • Opracowywanie Planu sytuacyjnego rozbiórek 0 przygotowanie Projektu Wykonawczego w zakresie Tomu 2.2 Części Rysunkowej – Rys. 12,
  • Opracowywanie Planów warstwicowych – przygotowanie Projektu Wykonawczego w zakresie Tomu 2.2 Część Rysunkowa – Rys. 10.1 i 10.2,
  • Opracowywanie Danych geodezyjnych – przygotowanie Projektu Wykonawczego w zakresie Tomu 2.3 Dane geodezyjne,
 2. Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wprowadzanie korekt i uzupełnień w związku z uwagami Wykonawcy i Inżyniera,
 3. Opracowywanie Przedmiaru Robót,
 4. Przygotowanie Stanowiska Projektanta i wprowadzanie korekt do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w związku z uwagami Zamawiającego.

Branża mostowa:

 1. Korekta Projektu Wykonawczego w zakresie obiektów,
 2. Przygotowanie kompletnego Projektu Wykonawczego dla obiektów WS-5, WS-12, PZDsz1, PZDs2, PZDsz8,
 3. Opracowywanie przedmiarów.

Branża sanitarna:

 1. Wprowadzanie uwag Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża wod-kan:

 1. Opracowywanie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej – Tom 4.1 Budowa kanalizacji deszczowej,
 2. Wprowadzanie uwag Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów,
 3. Opracowywanie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej – Tom 4.2 Budowa zbiorników retencyjnych.

Branża energetyczna:

 1. Uszczegółowienie rozwiązań projektowych – dostosowanie do rozwiązań drogowych,
 2. Opracowywanie przedmiarów,
 3. Korekta Projektu Wykonawczego Tom 8.1.1 i wysłanie do uzgodnienia z PGE Oddział Lublin.

Branża teletechniczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych w zakresie Tomu 9.1 Budowa kanału technologicznego,
 • Opracowywanie przedmiarów.

Branża zieleni:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych do projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów,

Budynki toalet na MOP Felinów:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego Ekrany Akustyczne.