Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

wtorek 22/01/2019

17.12.2018 – 23.12.2018

Branża  drogowa:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu projektu wykonawczego, przygotowanie i przekazanie Projektu wykonawczego Tom 2 do weryfikacji Inżyniera,
 2. Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz wprowadzanie korekt i uzupełnień w związku z uwagami Wykonawcy i Inżyniera,
 3. Opracowywanie Przedmiaru Robót,
 4. Przygotowanie Stanowiska Projektanta i wprowadzanie korekt do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w związku z uwagami Zamawiającego.
 5. Przygotowanie i przekazanie Projektu Wykonawczego Tom 12 – Elementy systemu zarządzania ruchem – do weryfikacji Inżyniera
 6. Przygotowanie i przekazanie Projektu Wykonawczego Tom 1 – Wyciąg z projektu budowlanego – do weryfikacji Inżyniera.

Branża mostowa:

 1. Korekta Projektu Wykonawczego w zakresie obiektów,
 2. Przygotowanie i przekazanie Projektu Wykonawczego Tom 3 do weryfikacji Inżyniera,
 3. Opracowywanie przedmiarów.

Branża sanitarna:

 1. Wprowadzanie uwag Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża wod-kan:

 1. Przygotowanie i przekazanie projektu wykonawczego Tom 4 do weryfikacji Inżyniera,
 2. Wprowadzanie uwag Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów,

Branża energetyczna:

 1. Przygotowanie i przekazanie projektu wykonawczego Tom 8.2 do weryfikacji Inżyniera,
 2. Przygotowanie i przekazanie projektu wykonawczego Tom 8.3 do weryfikacji Inżyniera,
 3. Przygotowanie i przekazanie projektu wykonawczego Tom 8.4 do weryfikacji Inżyniera.

Branża teletechniczna:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań projektowych w zakresie Tomu 9.1 Budowa kanału technologicznego,
 2. Przygotowanie i przekazanie projektu wykonawczego Tom 9.1 Budowa kanału technologicznego do weryfikacji Inżyniera,
 3. Opracowywanie przedmiarów.

Branża zieleni:

 1. Uszczegóławianie rozwiązań projektowych do projektu wykonawczego,
 2. Przygotowanie i przekazanie projektu wykonawczego Tom 10 do weryfikacji Inżyniera,
 3. Opracowywanie przedmiarów.

Budynki toalet na MOP Felinów:

 • Opracowywanie przedmiaru robót.

Ochrona środowiska:

 • Opracowywanie przedmiarów dla Projektu Wykonawczego Tom 11 Ekrany Akustyczne.