Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

wtorek 22/01/2019

24.12.2018 – 30.12.2018

Branża  drogowa:

  1. Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu projektu wykonawczego, przygotowanie i przekazanie Projektu wykonawczego Tom 2 do weryfikacji Inżyniera – zgodnie z ustaleniami z spotkania z dnia 19.12.2018 r.
  2. Opracowywanie Przedmiaru Robót,
  3. Przygotowanie Stanowiska Projektanta i wprowadzanie korekt do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w związku z uwagami Zamawiającego – zgodnie z ustaleniami z spotkania z dnia 19.12.2018 r.

Branża mostowa:

  1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Branża sanitarna:

  1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Branża wod-kan:

  1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Branża energetyczna:

  1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Budynki toalet na MOP Felinów:

  1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Branża zieleni:

  1. Opracowywanie przedmiarów.

Ochrona środowiska:

  1. Opracowywanie przedmiarów dla Projektu Wykonawczego Tom 11 Ekrany Akustyczne.