Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 20/01/2020

09.12.2019 – 15.12.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB, analiza projektów technologicznych sprężenia – branża mostowa.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Roboty ziemne nasyp: S19 km 2+860-2+935; S19 km 2+960-3+135; S19 km 4+250-4+431; S19 km 4+545-4+710
– Górna Warstwa Nasypu GWN : S19 4+725-4+960
– Roboty ziemne wykop S19 km 2+300-2+675; S19 km 6+450-6+800
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: DD01 km 0+050-0+292
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: S19 km 2+825-2+925; S19 km 2+960-3+135; S19 km 4+270-4+440; S19 km 4+545-4+710; S19 km 6+111; S19 km 6+320-6+460; S19 km 7+190-7+325.
– Wzmocnienie podłoża na dojeździe do obiektu przy pomocy paneli cementowych (Trenchmixing) km 5+913,57-5+945,57
– Odhumusowanie: TG km 9+700-9+900; TG km 10+200-10+250; TG km 10+400-10+700; TG km 10+750-10+780
– Wykop: TG km 9+400-9+600
– Nasyp: MOP Felinów, strona prawa; DDL07 km 0+015-0+950
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5: DDL 07 km 0+000 – 0+275
– Ulepszenie podłoża pod nasyp – DDL-10 km 0+000-0+440
– Ulepszenie/Osuszenie nasypu MOP strona prawa ; DDL07 km 0+015-0+260; km 0+275-0+925
– Wykonanie warstwy kruszywa DDL 07 km 0+050-0+250.
– Osuszenie podłoża pod nasyp TG km 10+700
– Osuszenie nasypów.

Roboty mostowe:
– Wykop – WS-3
– Deskowanie UN jezdnia prawa – WS-5
– Zbrojenie UN jezdnia prawa – WS-5
– Zbrojenie fundamentów P1 – WD-7
– Zbrojenie słupów P1 -WD-7
– Zbrojenie słupów P2 -WD-7
– Deskowanie fundamentów P1, -WD-7
– Wykop -WD-10
– Wymiana gruntu – PZDd-2
– Wykonanie dróg dojazdowych – PZDd-2

Roboty branżowe:
– Kolizja wodociągowa W3 3+450; W7 9+546
– KD_ odc S4.1 km 11+200
– Przebudowa sieci drenarskich odc 73S7 -73S9 km 9+000
– Przebudowa sieci drenarskich od c68S1-68S1 km 18+000
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – w-wa odsączająca z piasku
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – geowłóknina separacyjno-filtracyjna
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – geokrata wypełniona kruszywem
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-18 – wykop
– Kolizja G1 13+100
– Kolizja G2 15+675
– Kolizja G3 17+987

 

Przepusty skrzynkowe:
– PZŁ_02 deskowanie ławy fundamentowej
– P_04 montaż zbrojenia ścian czołowych
– PZM_07 montaż zbrojenia ścian czołowych
– PZM_08a deskowanie ławy fundamentowej
– PZM_08b deskowanie ławy fundamentowej
– PZM_12 montaż deskowania lewej strony ustroju nośnego – strop + ściany – zamknięcie
– PZM_12 montaż deskowania prawej strony ustroju nośnego – strop + ściany – otwarcie
– PZM_12 montaż zbrojenia lewej strony ustroju nośnego – strop
– PZDd_14 izolacja cienkowarstwowa