Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 15/05/2018

23.04.2018 – 29.04.2018

Wykonawca w dniach 23.04.2018 – 29.04.2018 (tydzień 26) prowadził pracę nad:

Prace projektowe – branża drogowa:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektu budowlanego
 • Przygotowanie rewizji 01 Projektu Budowlanego
 • Analiza uwag z weryfikacji Koncepcji Stałej Organizacji Ruchu

Prace projektowe – branża mostowa:

 • Opracowywanie projektu budowlanego (rysunki, obliczenia)
 • Przygotowanie rewizji 01 Projektu Budowlanego

Prace w zakresie ochrony środowiska:

 • Opracowywanie analiz środowiskowych do raportu OŚ przekazywanego na potrzeby weryfikacji przez Zamawiającego i Inżyniera
 • Przekazanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Przygotowanie rewizji 01 Projektu Budowlanego.

Prace projektowe – branża sanitarna (odwodnienie, kolizje wod.-kan.):

 • Opracowywanie projektu budowlanego- prace projektowe w zakresie rozwiązań systemu odwodnienia drogi- cd.
 • Prace projektowe w zakresie lokalizacji i rozwiązań wysokościowych zbiorników – cd.
 • Opracowywanie projektu budowlanego- prace projektowe w zakresie przebudowy urządzeń melioracyjnych
 • Prace projektowe w zakresie wod.-kan. z uwzględnieniem uzyskanych warunków technicznych – cd.
 • Przygotowanie rewizji 01 Projektu Budowlanego

Prace projektowe – branża elektryczna i elektroenergetyczna:

Oświetlenie:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektu budowlanego
 • Przygotowanie rewizji 01 Projektu Budowlanego

Zasilanie:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektu budowlanego
 • Przygotowanie rewizji 01 Projektu Budowlanego

Sieci energetyczne:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektu budowlanego
 • Przygotowanie rewizji 01 Projektu Budowlanego

Prace projektowe – branża teletechniczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektu budowlanego
 • Przygotowanie rewizji 01 Projektu Budowlanego

Prace projektowe – branża zieleń:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektu budowlanego – projekt zieleni i gospodarka istniejącą zielenią
 • Przygotowanie rewizji 01 Projektu Budowlanego