Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

sobota 16/06/2018

30.04.2018 – 06.05.2018

W dniach 30.04.2018 – 06.05.2018(tydzień 27), Wykonawca prowadził prace projektowe nad:

Branżą mostową:

  • Opracowywaniem rysunków planów fundamentowych,
  • Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe ustrojów nośnych wiaduktów.

Branżą wod-kan:

  • Kontynuacja prac projektowych w branży wodnokanalizacyjnej z uwzględnieniem uzyskanych Warunków Technicznych.

Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

  • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego w zakresie oświetleniazasilania oraz sieci energetycznych,
  • Przygotowanie Projektu Budowlanego w celu przekazania oraz uzgodnienia lokalizacji złącz z PGE.