Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

poniedziałek 08/04/2019

01.04.2019 – 07.04.2019

Ogólnobranżowe:

  1. Przygotowywanie Stanowiska Projektanta w odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu z etapu weryfikacji Projektu Wykonawczego rew. 01 i Przedmiaru rew. 00 – wprowadzanie korekt i uzupełnień do dokumentacji,
  2. Wprowadzanie korekt i uzupełnień do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu,
  3. Wprowadzanie do Inżyniera Wniosku o  wprowadzenie zmiany nr 4 – Zmiana konstrukcji nawierzchni.

Branża mostowa:

  1. Uzupełnianie załącznika do Projektu „zeszytu obliczeń statyczno-wytrzymałościowych”
  2. Przepusty – przygotowywanie rysunków półek dla zwierząt
  3. Uzupełnienie obliczeń posadowień

 

 

Monitorowanie postępu wydania Decyzji ZRiD.