Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

środa 24/04/2019

15.04.2019 – 21.04.2019

Ogólnobranżowe:

  1. Przygotowywanie Stanowiska Projektanta w odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu z etapu weryfikacji Projektu Wykonawczego rew. 01 i Przedmiaru rew. 00 – wprowadzanie korekt i uzupełnień do dokumentacji,
  2. Wprowadzanie korekt i uzupełnień do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu,
  3. Przekazanie inwentaryzacji fotograficznej obiektów budowlanych na terenach przyległych ora dróg, tras dostępu w obszarze inwestycji

Ochrona Środowiska:

  1. Złożenie Wniosku do RDOŚ o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową

 

 

Monitorowanie postępu wydania Decyzji ZRiD.