Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 24/04/2020

13.04.2020 – 19.04.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie: S19 km 0+300-0+600
– Odwóz humusu z lasu km 0+800-1+200; 2+600
– Roboty ziemne nasyp: TG od 0+360 do 0+690; TG od 1+550 do 1+760; TG od 2+771 do 2+920, warstwa 3; TG od 2+801 do 2+920, warstwa 5,4; TG od 2+963 do 3+083, warstwa 9,8,7; TG od 3+087 do 3+385, warstwa 13,12,11; TG od 4+250 do 4+430, warstwa 4; TG od 4+555 do 4+710, warstwa 3; TG od 6+415 do 6+456, warstwa 3; TG od 8+000 do 8+175; L02P odc.”b”, L01P odc. „b”
– Roboty ziemne wykop: TG S19 km 0+000-0+325; TG S19 km 0+730-1+550; TG S19 km 2+200-2+500; TG od 6+500 do 7+000; TG od 8+200 do 8+300; L02P odc. „b”, L01P odc. „b”
– Podbudowa zasadnicza, kruszywo 0/31,5 : DDP03 km 0+000-0+370; DDL01 od 0+800 do 1+100
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG 0+610; TG od 2+963 do 3+083, ulepszenie boków nasypu; TG od 1+570 do1+760, ulepszenie boków nasypu;TG od 2+780 do 2+900, ulepszenie boków nasypu; TG od 3+087 do 3+224, warstwa 13; TG od 4+150 do 4+430, ulepszenie boków nasypu
TG od 8+010 do 8+100
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: PH DDL05 0+764.78 – średnica przepustu: 80 cm
– Wykop:PH DDL05a 0+138.90 – średnica przepustu: 80 cm

SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: DP2815L km 0+200 – 0+350; TG km 14+800 – 15+200 str.L; TG km 16+175 – 16+500 Pas Technologiczny str.L; DDL16 km 0+525 – 0+675
– Wykop: TG km 10+780-10+850; Tg km 14+800-14+900; TG km 15+000 – 15+200; TG km 16+000-16+150 str.L (wykop rów i pas technologiczny); TG km 16+650-16+670; TG km 16+700 16+800; TG km 17+150 – 17+200; TG km 18+000 – 18+150; MOP Lewy wg TG km 10+050 -10+150
– Nasyp: TG km 11+150 -11+180; TG km 16+400-16+600; TG km 16+700 16+800; TG km 17+300 – 17+800; MOP Lewy wg TG km 10+150 – 10+300
– Wykonanie warstwy kruszywa 0/31,5: DDP21 km 0+000-0+070; Objazd WD18 bypass
– Warstwa mrozoochronna C 1,5/2,0: DDP21 km 0+070 – 0+142,18
– Ulepszenie nasypu/ulepszenie podłoża pod nasyp/Wzmocnienie postawy nasypu: TG km 16+300 – 16+700 str.P; TG km 16+445-17+550 str.L; TG km 16+700 – 17+800; TG km 17+360 – 17+580
– Ulepszenie 2 warstwy nasypu: TG km PZM (17+638) – 17+761; TG km 17+525 – PZM (17+638); Mop Lewy
– Ulepszenie 1 warstwy nasypu: TG km 16+650 – 16+800
– Osuszenie nasypów.

Roboty mostowe:
Deskowanie ścian – PZDs-1
Zbrojenie ścian – PZDs-1
Montaż konstrukcji stalowej Viacon- PZDd-2
Montaż prefabrykatów Optem – WS-3
Zasypka fundamentów – WS-3
Montaż prefabrykatów Optem – WS-4
Zasypka korpusów – WS-5
Zbrojenie fundamentów P1 – WS-6
Deskowanie fundamentów P1- WS-6
Betonowanie  fundamentów P1- WS-6
Wykopy – WS-6
Wymiana gruntu – WS-6
Deskowanie ustroju nośnego – WD-7
Zasypka fundamentów – PZDsz-8
Zbrojenie ścian – WS-9
Deskowanie ścian – WS-9
Deskowanie korpusów podpór P1 – WD-16
Zbrojenie korpusów podpór P1 – WD-16
Betonowanie korpusów podpór P1 – WD-16
Deskowanie korpusów podpór P3 – WD-16
Zbrojenie korpusów podpór P3 – WD-16
Zbrojenie korpusu P1 – WD-18
Deskowanie korpusu P1 – WD-18

Roboty branżowe:
Kolizja wodociągowa MOP
Melioracja MOP
Kanalizacja deszczowa – KDZR6/1 km 6+450
Kanalizacja deszczowa – KDS5/8 km 13+550
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 6+800 – 7+200)
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 13+750)
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 14+000 – 15+000)
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-01 – odhumusowanie
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-18 – humusowanie skarp
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-19 – układanie foli uszczelniającej
Ciek wodny Karasiówka – wykop
Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_2, Zbrojenie ścian
P04, Betonowanie płyty zespalającej
PZM_5, Zasypka
PZM_6, Betonowanie ścian, strona Lewa
PZM_6, Betonowanie stropu, strona Lewa
PZM_8a, zbrojenie ścian czołowych i płyty zespalającej
PZM_8b, zbrojenie ścian czołowych
P 09, Wykonanie drenażu nad przepustem,
PZM_12, Beton C12/15 pod płyty przejsciowe
PZM_13, Zasypka