Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 04/05/2020

27.04.2020 – 03.05.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odwóz humusu z lasu TG od 0+600 do 0+750, odwóz na 1+950
– Roboty ziemne nasyp: TG od 0+506 do 0+568, w. 9; TG od 0+584 do 0+610, w. 7; TG od 1+621 do 1+760, w. 17,16,15; TG od 2+760 do 2+920, w.2 – skarpowanie nasypu + rowy; TG od 2+963 do 3+080, w. 5; TG od 3+087 do 3+370, w. 9; L02P odc. „”b””, 0+172 do 0+267, w. 14,13; TG od 4+000 do 4+430, w. 3,; TG od 8+036 do 8+066, w. 14; TG od 8+070 do 8+084, w. 15; DDP01 od 0+000 do 0+500
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+000 do 0+360; TG 0+600, wykop rowu; TG od 0+730 do 1+550;
TG od 1+200 do 1+550; WA-L km 2+300; TG od 2+400 do 2+700, skarpowanie + rowy; TG od 2+760 do 2+920, skarpowanie + rowy; TG od 6+500 do 7+000; TG 7+100; TG od 8+200 do 8+400; TG od 8+800 do 9+000
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 0+430 w. 11; TG od 0+410 do 0+550, w.10; TG od 0+598 do 0+610, w.10; TG od 0+610 do 0+760 (podstawa nasypu); TG od 1+555 do 1+725, w. 17, ulepszenie skarp nasypu; TG od 2+970 do 3+065, w. 5 +uleszpenie skarp nasypu; TG od 3+087 do 3+270, w. 9+ ulepszenie skarp nasypu; TG od 3+530 do 3+585; TG od 4+080 do 4+420, w.3, str.P i L; TG od 4+575 do 4+700, w. 3; TG od 6+334 do 6+408, w.6; DDP01 od 0+035 do 0+530; L02P odc. „”b”” od 0+172 do 0+250, w.14, ulepszenie skarp nasypu
– Warstwa mrozoochronna C 1,5/2,0 TG S19 km 2+220-2+630

SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: TG km 9+950-10+050; DP2815L km 0+000 – 0+120; DD04 km 0+000 – 0+150;
WD-17 (0+194) – 0+250; 0+000 – WD18(0+134)
– Wykop: TG km 13+700 – 14+050 str.P (rów); TG km 13+725 – 14+100 str.P (pas technologiczny); TG km 14+000 – 14+200; TG km 14+300 – 14+400 + rów str.P; TG km 14+400 – 14+700 (TG + rów Str.P); TG km 14+700 – 14+900 + rów str.P; TG km 17+200 – 17+300 (rów str.L); MOP Lewy wg TG km 10+050-10+100
– Nasyp: TG km 15+900 – 15+950; TG km 15+400 – 15+600; TG km 15+850 – 16+000; TG km 16+000 – 16+500; TG km 17+300 – 17+800; MOP Lewy wg TG km 10+150-10+300
– Ulepszenie nasypu/ ulepszenie podłoża pod nasyp: TG km 14+600 – 14+800; TG km 15+450 – 15+600; TG km 15+500 – 15+800; MOP Lewy wg TG km 10+150 – 10+300
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG km 15+870 – 15+950; TG km 16+660-16+880; TG km 16+830 – 17+000
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: MOP Felinów Prawy PH MOP Fel.P-dm1 km 0+550.32 – średnica przepustu: 80 cm
– Osuszenie nasypów.
Roboty mostowe:
Rozdeskowanie ścian – PZDs-1
Izolacja ścian – PZDs-1
Zasypka ścian – PZDs-1
Montaż konstrukcji stalowej Viacon – PZDd-2
Zasypki pod drenaż – PZDd-2
Betonowanie fundamentów – WS-6
Zbrojenie fundamentów – WS-6
Deskowanie fundamentów  – WS-6
Montaż rusztowań – WD-7
Deskowanie ustroju nośnego- WD-7
Zbrojenie ustroju nośnego- WD-7
Deskowanie ścian – PZDsz-8
Zbrojenie ścian – WS-9
Deskowanie ścian – WS-9
Betonowanie ścian – WS-9
Rusztowania pod ustrój nośny – WD-14
Deskowanie ustroju nośnego – WD-14
Zasypka fundamentów – WD-15
Zasypka słupów – WD-17
Zbrojenie korpusów podpór – WD-20
Deskowanie korpusów podpór – WD-20
Betonowanie korpusów podpór – WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bez fundamentów) trasa główna S19 strona L+P km 17+980 – 18+140
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR08
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR05 km 11+700-12+340
Kolizja wodociągowa MOP
Melioracja MOP
Kanalizacja deszczowa – KDZR1 km 0+730
Kanalizacja deszczowa – KDZR19 km 18+000
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-01 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-19 – Układanie dociążającej warstwy piasku
Ciek wodny Karasiówka – wykop
Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_2, Zbrojenie i deskowanie ścian lewa strona
P04, Zasypka
PZM_6, Zbrojenie i deskowanie ścian prawa strona
PZM_6, Betonowanie ścian prawa strona
PZM_6, Zbrojenie i deskowanie stropu prawa strona
PZM_6, Betonowanie stropu prawa strona
PZM_8, Zasypka
PZM_14, Zasypka