Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

wtorek 07/08/2018

02.07.2018 – 08.07.2018

Branża  drogowa:

 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych,
 • Przygotowywanie wersji roboczej wniosku do ZRID,
 • Przygotowywanie materiałów do zatwierdzenia PSOR przez GDDKiA.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe podpór i obliczenia posadowień (c.d.)

Branża sanitarna:

 • Uszczegółowianie rozwiązań projektowych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Uszczegóławianie dokumentacji w zakresie Projektu Wykonawczego do uzgodnienia z gestorami sieci.

Branża energetyczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych,
 • Optymalizacja zakresu przebudowy po wizji lokalnej w terenie,
 • Wysłanie opracowania zasilania szaf oświetleniowych do PGE w celu uzyskania warunków przyłączenia ,
 • Przygotowanie opracowania pn. Lokalizacja złącz pomiarowych.

Branża teletechniczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych.

Zieleń:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych.

Prace projektowe inne:

 • Przygotowywanie projektu podziału nieruchomości,
 • Wprowadzanie do dokumentacji geologicznej uzupełniającej uwag Inżyniera.