Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

piątek 03/08/2018

23.07.2018 – 29.07.2018

Branża  drogowa:

 • Przygotowanie przekazanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych drogowych,
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera do przekrojów podłużnych dodatkowych jezdni, uszczegóławianie rozwiązań projektowych,
 • Przygotowywanie materiałów do zatwierdzenia PSOR przez GDDKiA,
 • Przygotowanie materiałów do Planu Działań Ratowniczych, aktualizacja oraz uzupełnienie uwag przekazanych przez GDDKiA.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Obliczenia posadowień – cd. Obliczenia ustrojów niosących.
 • Poprawianie dokumentacji (opisy i rysunki) zgodnie z uwagami Weryfikatora.

Branża sanitarna:

 • Uszczegółowianie rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie materiałów do wysłania do uzgodnień z zarządcami sieci.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Wprowadzenie korekt do operatu wodnoprawnego na zarzuty zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia PGW Wody Polskie,
 • Wysłanie materiałów zamiennych na naradę koordynacyjną do Starostwa Kraśnik,
 • Opracowanie operatu wodnoprawnego na tymczasowy przepust na rzece Sanna,
 • Zmiana systemu odwodnienia na styku z sąsiednim odcinkiem z firmą MOTA- Engil.
 • Uszczegóławianie dokumentacji w zakresie Projektu Wykonawczego do uzgodnienia z gestorami sieci.

Branża energetyczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych,
 • Analiza oświetlenia na S19 od opraw na DP 27402L,
 • Wysłanie o uzgodnienie złączy kablowo-pomiarowych dla SZr-01
 • Wysłanie PB tom 8.3 do PGE w celu uzgodnienia złączy kablowo-pomiarowych dla SZR-07 i SZR-08,
 • Uzyskanie uzgodnienia PB przez PGE Oddział RE Puławy-wprowadzenie do PB.

Branża teletechniczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych.

 

 

Zieleń:

Uszczegóławianie rozwiązań projektowych