Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 17/07/2020

06.07.2020 – 12.07.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie z odwozem na działkę: DP 2802L
– Roboty ziemne wykop: TG km od 0+000 do 0+400; TG km od 0+690 do 1+500; TG km od 4+950 do 5+178; TG km od 5+650 do 5+770; TG km od 7+300 do 7+500; TG km od 8+204 do 9+000
– Roboty ziemne nasyp/GWN: L02P odc. „”b”” od 0+172 do 0+293, w.11; L01P odc. „”b”” od 0+170,9 do 0+263, w.7; TG 3+085; TG od 0+360 do 0+562,5, w.3, w.2,w 1.; TG od 1+590 do 1+760, w.8;
TG od 1+784 do 1+900; TG od 3+087 do 3+386, w. 6; TG od 5+650 do 5+850; TG od 8+000,7 do 8+160, w.5, w.4, w.3, w.2
– Roboty ziemne nasyp: DP 2743L, od 0+133 do 0+335, w.6. w.5, w.4., w.3, w.2; DDL05 od 0+000 do 0+600; DDL06
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 0+340 do 0+562,5, w.3, w.2, w.1; TG km 1+550 – 1+760, str. L, w.8; TG od 1+784 do 1+840; TG km 1+800 – 1+850, str. P+L; TG od 1+861 do 1+900; TG od 3+940 do 4+300, GWN; TG km 4+575 – 4+740 GWN, str. L+P; TG km 4+880 – 4+945 GWN, str. L+P; TG od 5+740 do 5+810 TG km 8+000 – 8+050, str. P; TG od 8+000 do 8+095, w.1; TG od 8+000,2 do 8+165, w.6,w .4; DP 2743L, od 0+144,9 do 0+325, w.5 + w.4 + w.3 DDL06 0+120-0+190
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): TG od 0+012,81 do 0+340; TG od 5+600 do 5+770
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG km od 0+000 do 0+360; TG km od 0+690 do 0+810; TG km od 5+250 do 5+769,85; TG km od 6+772,83 do 6+860
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG od 4+555 do 4+900; TG od 5+250 do 5+450; TG od 6+380 do 6+411; TG od 6+772,83 do 6+860
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG km od 4+555 do 4+900; TG km od 5+250 do 5+450; TG km od 6+380 do 6+700; TG km od 6+772,83 do 6+860
– Wymiana gruntów: Podpora nr 2 przy WS-9
– Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG km 6+412-6+770 str. L+P; TG od 6+773 do 6+900, str. L i P; TG km 6+900-7+210 str. L+P
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG od 6+773 do 7+207, str. L i P
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 8 cm: TG od 6+765 do 7+200, str. L; TG od 6+770 do 7+210, str. P; TG od 6+775 do 7+060, str. P; TG od 7+060 do 7+205, str.P; TG od 6+540 do 6+760, str. P
– Krawężnik kamienny: TG S19 najazdy na PZM 5 i PZM 6
– Ściek trójkątny wykonywany metodą ciągłego betonowania: TG S19 km 2+626-2+880 L i P
– Usuwanie skutków opadów deszczu: odwadnianie zastoisk wody; naprawa skarp A33
SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: DW857
– Wykop: TG km 10+100 – 10+400; TG km 11+200 – 11+300; TG km 11+600 – 11+800; TG km 12+300 – 12+500
– Nasyp: TG 10+750; TG 11+100 – 11+200; TG , pobocze str. Lewa 16+400 – 17+200; TG, pas rozdziału 16+800 – 17+200
– Nasyp: DD02 km0+180 – WD15(0+217); DD03 km WD16(0+208) – 0+310; DD04 km 0+090 – 0+260; DDL15a 0+800 – 1+200; DW857 km 0+235 – WD14(0+288); DP2815L km 0+060 – 0+300; DG108739L km WD20(0+271) – 0+417
– Dolna warstwa GWN  gr. 30 cm: TG 17+450 – 17+740
– Górna warstwa GWN  gr. 20 cm: TG 17+600 – 17+800
– Osuszenie nasypów: TG km (PZDsz) 10+725 – 10+755 (PZM); TG km 11+040 – 11+875 str. L+P; DD03 km WD16 (0+208) – 0+310
– wmocnienie podstawy nasypu; DD02 km 0+080 – WD15(0+217)
– wmocnienie podstawy nasypu: DD04 (WD17) 0+090 – 0+250; DP2815L WD18(0+193) – 0+300, w.3; DP2815L 0+060 – 0+135, w.2; DG108739L WD20(0+271) – 0+295
– Profilowanie i zagęszczanie podłoża: TG km 11+900-12+000; TG km 12+000-12+100
– Profilowanie skarp nasypu: TG km 11+100-11+200
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 17+735 – 17+965
– Warstwa mrozoochronna: TG km 13+418 – 13+700; TG km 17+740 – 17+950
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. Lewa 13+418 – 13+700; TG str. Prawa 13+418 – 13+800; TG km 17+225 – 17+450, str.P i L
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. Lewa 13+418 – 13+700; TG str. Prawa 13+418 – 13+800; TG km 17+200 – 17+450, str.P i L
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG km 14+010 – 15+425, str. L i P
– Ściek trójkątny wykonywany metodą ciągłego betonowania: TG km 14+100-15+013 str. L i P
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: S19L-14+172.83 – średnica przepustu: 80 cm
Roboty mostowe:
Izolacja z papy – PZDs-1
Zasypka przyczółka – PZDs-1
Beton uciągleń – PZDd-2
Zasypka konstrukcji stalowej – PZDd-2
Zasypka przyczółków – WS-3
Drenaż za obiektem- WS-3
Deskowanie, zbrojenie, betonowanie ław podłożyskowych- WS-6
Deskowanie ciosów podłożyskowych – WS-6
Izolacja cienka przyczółków – WS-6
Drenaż za obiektem – WD-7
Zasypka przyczółków – WD-7
Izolacja dylatacji podpór- WD-7
Izolacja cienka korpusów – WD-7
Deskowanie UN – WD-10
Zbrojenie UN – WD-10
Deskowanie ścian – PZDsz-11a
Zbrojenie ścian – PZDsz-11a
Deskowanie ścian – WS-12
Zbrojenie ścian – WS-12
Zasypka pod drenaż – WD-15
Izolacja dyalatcji podpór- WD-16
Deskowanie UN – WD-17
Rusztowanie pod UN – WD-17
Platforma pod UN – WD-17
Zasypka pod drenaż  – WD-17
Sprężanie UN – WD-18
Izolacja cienka fundamentów – WD-18
Izolacja cienka korpusów – WD-18
Izolacja cienka podpór – WD-18
Zasypka fundamentów – WD-20
Roboty branżowe:
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR 02
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR 03
Kanalizacja deszczowa – KD ZR7 – km 6+300
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 0+000-0+700
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 6+800
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 5+700
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 4+200
Melioracja 97S – km 9+500-9+700
Melioracja 124S km 9+800-10+000
Kanalizacja sanitarna MOP km 10+000 + zagęszczanie warstw zasypki
Drenaż drogowy – przykanaliki km 0+350-4+950
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-03 – Wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-09 – Odhumusowanie
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-09 – Wykop
Wycinka drzew w jarze km 10+755
Wykonanie ścianki szczelnej w jarze km 10+756
Ciek wodny Karasiówka – Prace wykończeniowe prawa strona DK 19
Ciek wodny Karasiówka – Naprawa uszkodzonych przez wodę skarp, prawa strona DK 19
Budowa MOP:
Zasypywanie i zagęszczanie wykopu MOP Lewy
Izolacja ścian fundamentowych MOP Prawy
Podbudowa pod posadzki MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Podbudowa pod płyty przejściowe
PZŁ_2, Podbudowa pod płyty przejściowe
PZŁ_2, Płyty przejściowe – zbrojenie
PZŁ_2, Płyty przejściowe – betonowanie
PZM_3, Zbrojenie ścian czołowych
PZM_3, Deskowanie ścian czołowych
PZM_3, Betonowanieścian czołowych
PZM_05, Wyposażenie: Deski gzymsowe+krawężniki
PZM_06, Wyposażenie: Deski gzymsowe+krawężniki
PZM_07, Zasypka
PZM_07, Podbudowa płyt przejściowych
PZM_07, Zbrojenie płyt przejściowych