Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

środa 28/11/2018

05.11.2018 – 11.11.2018

Branża  drogowa:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu projektu wykonawczego,
 • Rozwiązania szczegółowe w zakresie jezdni dodatkowych (przekroje poprzeczne, konstrukcja nawierzchni),
 • Opracowywanie szczegółów drogowych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Opracowywanie przedmiarów.

Branża mostowa:

 • Korekta projektu wykonawczego w zakresie obiektów WD7 oraz WS3,
 • Opracowywanie rysunków zbrojeniowych ustrojów nośnych i podpór,
 • Weryfikacja obliczeń obiektów inżynierskich,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie schematów włączeń dla sieci wodociągowych i gazowych,
 • Wprowadzanie uwag do specyfikacji technicznych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża wod-kan:

 • Opracowywanie szczegółów wykonawczych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża energetyczna:

 • Uszczegółowienie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie zestawień tabelarycznych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża teletechniczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków projektu wykonawczego,
 • Wykonywanie zestawień tabelarycznych do projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża zieleni:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych do projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Budynki toalet na MOP Felinów:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Prace projektowe inne:

 • Przygotowanie i złożenie w PODGiK do zarejestrowania projektu podziału oraz mapy do celów projektowych w związku ze zmianami rozwiązań projektowych w rejonie Karasiówki