Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

środa 28/11/2018

12.11.2018 – 18.11.2018

Branża  drogowa:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu projektu wykonawczego,
 • Rozwiązania szczegółowe w zakresie jezdni dodatkowych i dróg poprzecznych (przekroje poprzeczne, konstrukcja nawierzchni),
 • Opracowywanie szczegółów drogowych,
 • Rozwiązania szczegółowe w zakresie korony drogi głównej i pasów technologicznych,
 • obliczanie stateczności skarp i przyjęcie sposobu zbrojenia skarp,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Opracowywanie przedmiarów.

Branża mostowa:

 • Korekta projektu wykonawczego w zakresie obiektów,
 • Opracowywanie rysunków zbrojeniowych ustrojów nośnych i podpór,
 • Weryfikacja obliczeń obiektów inżynierskich,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów.

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie schematów włączeń dla sieci wodociągowych i gazowych,
 • Przygotowywanie projektów wykonawczych do uzgodnień z gestorami sieci,
 • Wprowadzanie uwag urzędu do operatu wodnoprawnego związanego ze zmianami rozwiązań projektowych w rejonie rzeki Karasiówka,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża wod-kan:

 • Opracowywanie szczegółów wykonawczych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża energetyczna:

 • Uszczegółowienie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie zestawień tabelarycznych,
 • Przygotowanie dokumentacji do uzgodnienia z PGE Lublin,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża teletechniczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków projektu wykonawczego,
 • Wykonywanie zestawień tabelarycznych do projektu wykonawczego,
 • Przygotowanie dokumentacji do uzgodnienia projektu wykonawczego z Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów.

Branża zieleni:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych do projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Budynki toalet na MOP Felinów:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków projektu wykonawczego.

Ochrona środowiska:

 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.