Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 10/12/2018

26.11.2018 – 02.12.2018

Branża  drogowa:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu projektu wykonawczego,
 • Rozwiązania szczegółowe w zakresie jezdni dodatkowych i dróg poprzecznych: korony drogi głównej i pasów technologicznych oraz węzłów,
 • Opracowywanie Szczegółów drogowych,
 • Przygotowywanie załączników przedmiarowych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Wprowadzenie korekt i uzupełnień w związku z uwagami Inżyniera

Branża mostowa:

 • Korekta projektu wykonawczego w zakresie obiektów,
 • Weryfikacja obliczeń obiektów inżynierskich,
 • Opracowywanie przedmiarów.

Branża sanitarna:

 • Przygotowanie projektów wykonawczych do uzgodnień z gestorami sieci.

Branża wod-kan:

 • Opracowywanie projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej – Tom 4.1 Budowa kanalizacji deszczowej,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów,
 • Zmiana rozwiązań zbiorników ppoż. zamkniętych na otwarte i związana z tym aktualizacja przebiegu sieci wod-kan.

Branża energetyczna:

 • Uszczegółowienie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża teletechniczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów.

Branża zieleni:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych do projektu wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów,
 • Opracowywanie Materiałów do porozumienia z Lasami Państwowymi po korektach związanych z Karasiówką.

Budynki toalet na MOP Felinów:

 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Ochrona środowiska:

 • Przekazanie odpowiedzi na wezwanie oraz streszczenia w języku niespecjalistycznym – Wersja ujednolicona, w związku z wezwaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: RZ.RZŚ.435.53..2018.MS z dnia 23.11.2018 r.