Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 28/11/2019

04.11.2019 – 10.11.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie S19 km 2+000-2+400 ; km 5+075 – 5+170″
– Roboty ziemne wykop S19 km 2-500-2-700; S19 km 6+450-6+800, S19 km 5+100
– Roboty ziemne nasyp S19 km 2+700-2+900; km 3+085-4+475; łącznice L01P i L02P, S19 km 4+550-4+965″
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5.
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm (KR2-KR1)- warstwa technologiczna DG108625L 0+000-0+260; DDP08 0+650-1+000
– Odhumusowanie S19 w obrębie obiektów mostowych WD 15, WD 16 , WD 17; MOP Felinów, strona lewa, km 10+000 – 10+300; DDL-09 km 0+300 – 0+400
– Wykop TG km 9+200 – 9+700, 11+400-12+000
– Nasyp DDL 08 km 0+000-0+070; DDP 10 km 0+000-1+000; DDP 11a km 0+000-0+292; DP 2803L km 0+000 – 0+700
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 DDP 10 km 0+000 – 0+300
– Wykonanie warstwy z kruszywa 0-31,5mm DDP 20 km 0+350-0+650

Roboty mostowe:
– WS-4 – Beton niekonstrukcyjny ław fundamentowych
– WS-5 – Beton niekonstrukcyjny ław fundamentowych
– WS-5 – Beton ław fundamentowych
– WS-5 – Zbrojenie ław fundamentowych

Roboty branżowe:
– Kolizja T-13; T-14; T-15
– Kolizja wodociągowa W3 3+450
– Przebudowa sieci drenarskich odc 28S1 8+100
– Przebudowa sieci drenarskich odc 28S1,27S1 km 8+100
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – wykop
– KD-SW-2/3 9+300.
– Kolizja G3 17+987

Przepusty skrzynkowe:
– PZM_12a zbrojenie podwaliny ścian czołowych
– PZM_12 beton konstrukcyjny płyty dennej C30/37
– PZM_12 wykonanie izolacji pionowej płyty dennej przepustu
– PZM_13 zbrojenie płyty dennej ustroju nośnego + deskowanie