Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

poniedziałek 11/02/2019

04.02.2019 – 10.02.1019

Ogólnobranżowe:

  1. Analiza uwag z weryfikacji Projektu Wykonawczego rew. 00 przeprowadzoną przez inżyniera, przygotowanie Stanowiska Projektanta, wprowadzanie korekt i uzupełnień do dokumentacji PW rew. 01.

Branża drogowa:

  1. Uszczegóławianie Przedmiaru Robót w związku z uwagami do Projektu Wykonawczego,
  2. Wprowadzanie korekt i uzupełnień w związku z uwagami Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  3. Wprowadzanie korekt i uszczegółowień do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w związku z uwagami Zamawiającego,
  4. Przekazanie materiałów informacyjnych do odpowiednich jednostek samorządowych.

Branża mostowa:

  1. Uszczegóławianie przedmiarów,
  2. Wprowadzenie korekt i uzupełnień do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża wod-kan:

  1. Wprowadzanie uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego,

Branża energetyczna: 

  1. Wprowadzenie korekt i uzupełnień do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zieleń: 

  1. Uszczegółowienie Przedmiaru Robót w związku z uwagami do Projektu Wykonawczego rew. 01

 

Monitorowanie postępu wydania Decyzji ZRiD.