Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

poniedziałek 18/02/2019

11.02.2019 – 17.02.2019

Ogólnobranżowe:

  1. Przygotowywanie Stanowiska Projektanta i wprowadzanie korekt i uzupełnień do dokumentacji Projektu Wykonawczego rew. 01
  2. Przygotowywanie dokumentacji Projektu Wykonawczego rew. 01 do złożenia Inżynierowi w związku z II Kamieniem Milowym

Branża drogowa:

  1. Uszczegóławianie Przedmiaru Robót,
  2. Wprowadzanie korekt i uzupełnień w związku z uwagami Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
  3. Przygotowywanie do przekazania Zamawiającemu i Inżynierowi Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Branża mostowa:

  1. Opracowywanie przedmiarów.

Branża wod-kan:

  1. Opracowywanie przedmiarów.

Branża teletechniczna: 

  1. Wprowadzanie korekt i uzupełnień w związku z uwagami Inżyniera i Zamawiajacego do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

Zieleń: 

  1. Uszczegółowienie Przedmiaru Robót w związku z uwagami do Projektu Wykonawczego rew. 01

Budynki toalet na MOP Felinów:

  1. Wprowadzanie korekt i uzupełnień w związku z uwagami Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 

Monitorowanie postępu wydania Decyzji ZRiD.