Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 02/03/2022

21.02.2022 – 27.02.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Utrzymanie czasowej organizacji ruchu DK19 – odc.3,4
– Usuwanie usterek wykazanych przez Komisję Odbiorową TG km 3+400-5+980, 6+200-9+000
– Odwadnianie placu budowy: DK19, TG 0+000 – 3+400
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: S19L 2+070,55, PHDK19-1-0 0+263,36
– Wykonanie ogrodzeń z siatki stalowej wys. 2,4m: montaż siatki – ZR-9 TG km 8+200 str.L
– Wykonanie ogrodzeń: niwelacja terenu, przygotowanie pod wykonanie ogrodzeń TG km 0+000 – 9+000
– Wykonanie ogrodzeń: wykop pod siatki: ZR-9 km 8+200 str.L
– Wykonanie ogrodzeń: montaż bram i furtek TG str L i P 1+100 – 1+300, WS -4, Zbiornik ZR3, ZR 5G, 1+900 2+150
– Wykonanie ogrodzeń: odwiert + montaż słupków: ZR-7 km 6+490 str.L, TG str L 1+860 do 1+950, TG str P połączenia z obiektem WS-4, TG str. L i P 1+950 – 2+100, ZR-1 TG km 0+700 str.P, TG str P 1+490 – 1+600
– Wykonanie ogrodzeń: zasypywanie siatki: TG str P 11+100 – 12+900 , TG str L 11+500 – 12+900
– Wykonanie ogrodzeń: naciąganie siatki: TG str L 2+000 2+300
SEKCJA 3-4
– Montaż siatki ogrodzeniowej na ZR nr 11 i 14
– Usuwanie usterek wykazanych przez Komisję Odbiorową – przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
Roboty mostowe:
Wzmocnienie podłoża fundamentów metodą wgłębnego mieszania PZDs-1a
Przygotowanie platform roboczych PZDd-2a
Roboty branżowe:
Zasilanie SZR 01- Oczekiwanie na zabudowanie przez PGE złącz pomiarowych w miejscach zgodnych z projektem
Kolizja 3SN (Felinów) – Oczekiwanie na poprawienie przez PGE przewiertu pod rowem na rzędnej zgodnej z projektem
Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 1a – Przygotowanie platform roboczych
PZŁ 2a – Przygotowanie platform roboczych
PZŁ 2a – Wykop
PZM-3a – Beton wyrównawczy
PZM-3a – Zbrojenie fundamentów
PZM-3a – Beton fundamentów