Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

sobota 16/06/2018

07.05.2018 – 13.05.2018

W dniach 07.05.2018 – 13.05.2018(tydzień 28), Wykonawca prowadził prace projektowe nad:

Branża drogowa:

 • Przygotowanie materiałów i wystąpienie o opinie do wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej(ZRID),
 • Przygotowanie materiałów i powtórne wystąpienie o opinie Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego(BRD) i Zarządzania Ruchem(ZR) GDDKiA do koncepcji Stałej Organizacji Ruchu(SOR)
 • Przygotowanie i przekazanie do Kierownika Projektu, materiałów na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych(ZOPI) dla zakresu Projektu Budowlanego,
 • Wprowadzanie uwag Kierownika Projektu do PDR-u,
 • Przygotowywanie materiałów do audytu BRD,
 • Przygotowywanie danych do operatów wodnoprawnych,
 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.

Branża mostowa:

 • Opracowywaniem rysunków planów fundamentowych,
 • Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe ustrojów nośnych wiaduktów.

Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego,
 • Przekazano Projekt Budowlany do PGE Rejon Puławy w celu uzgodnienia.

Branża sanitarna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Branża teletechniczna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Ochrona środowiska:

 • Przygotowanie materiałów na ZOPI,
 • Przygotowanie operatów wodnoprawnych.

Zieleń:

 • Przygotowanie materiałów na ZOPI.

Geodezja:

 • Przygotowanie projektu podziału nieruchomości.

Geotechnika:

 • Przygotowanie dokumentacji geotechnicznej(uzupełniającej)

Przygotowanie dokumentacji z rozpoznania zanieczyszczenia gleb