Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

sobota 16/06/2018

14.05.2018 – 20.05.2018

W dniach 14.05.2018 – 20.05.2018(tydzień 29), Wykonawca prowadził prace projektowe nad:

Branża drogowa:

 • Przygotowanie materiałów do audytu BRD,
 • Przygotowanie danych do operatów wodnoprawnych,
 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • Przygotowanie materiałów i wystąpienie o opinię do Projektu Stałej Organizacji Ruchu(PSOR),
 • Wprowadzanie uwag Kierownika Projektu do PRD-u.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Obliczania statyczno-wystrzymałościowe ustrojów nośnych wiaduktów.

Branża Sanitarna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Branża wodnokanalizacyjna:

 • Przygotowanie operatów wodnoprawnych.

Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Buwlanego w zakresie projektu branży energetycznej,
 • Przeprowadzanie analizy ekonomicznej dla GDDKiA w zakresie oświetlenia SODA/LED.

Branża teletechniczna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Zieleń:

 • Uściślenie rozwiązań projektu.

Geodezja:

 • Przygotowanie projektu podziału nieruchomości.

Geotechnika:

 • Przygotowanie dokumentacji geotechnicznej(uzupełniającej)

Przygotowanie dokumentacji z rozpoznania zanieczyszczenia gleb