Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

sobota 16/06/2018

28.05.2018 – 03.06.2018

W dniach 28.05.2018 – 03.06.2018(tydzień 31), Wykonawca prowadził prace projektowe nad:

Branża drogowa:

 • Analiza uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego(rewizja 1) – wprowadzanie uwag oraz uszczegółowienie rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • Przygotowanie danych do operatów wodnoprawnych,

Branża mostowa:

 • Obliczanie posadowień obiektów,
 • Obliczania statyczno-wystrzymałościowe ustrojów nośnych wiaduktów.

Branża Sanitarna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Branża wodnokanalizacyjna:

 • Przygotowanie operatów wodnoprawnych,
 • Analiza uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego(rewizja 1) wprowadzanie uwag oraz uszczegółowienie rozwiązań projektowych.

Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego,
 • Analiza uwag Inżyniera Kontraktu w zakresie oświetlenia.

Branża teletechniczna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Ochrona Środowiska:

 • Wprowadzanie uwag Zamawiającego,

Zieleń:

 • Wprowadzanie korekt rozwiązań projektowych w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego(rewizja 1).

Geodezja:

 • Przygotowanie projektu podziału nieruchomości.