Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

wtorek 21/05/2019

13.05.2019 – 19.05.2019

 

Branża drogowa:

  1. Wprowadzanie korekt i uzupełnień do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu,
  2. Korekta Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz przygotowanie dokumentacji w związku z wprowadzaniem przez Zamawiającego pikietaża globalnego,
  3. Analiza i przygotowywanie Stanowiska Projektanta do uwag Zamawiającego do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchu.

Ochrona Środowiska:

  1. Przesadzanie wawrzynek wilczełyko w związku z otrzymaniem z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Decyzji od wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową.
  2. Przesadzanie roślin zgodnie z decyzją RDOŚ znak WPN.6400.12.2019.KC z dnia 09.05.2019 o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych w stosunku do dziko występujących roślin gatunków objętych ochroną (podkolan biały, kruszczyk szerokolistny, groszek wschodniokarpacki, czosnek niedźwiedzi).

Inne:

  1. Organizowanie zapleczy budowy w miejscowości Polichna oraz miejscowości Modliborzyce.

 

 

Monitorowanie postępu wydania Decyzji ZRID.