Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 18/05/2020

11.05.2020 – 17.05.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie, porządkowanie terenu z odwozem zalegającego materiału do 1,5km:
TG od 1+100 do 1+300; DDL05; DDP07
– Odwóz humusu do 1,5 km: TG 0+900
– Roboty ziemne nasyp: TG od 0+465 do 0+565, w.8; TG od 0+584 do 0+636, w. 6; TG od 1+621 do 1+760, w. 15; TG od 1+782 do 1+845, ostatnia warstwa nasypu; TG od 2+760 do 2+920, w.2; TG od 2+963 do 3+080, w. 4; TG od 3+087 do 3+387, w. 8,7; L02P odc. „b”, L01P odc. „b”; TG od 4+000 do 4+430, w.2; TG od 4+555 do 4+710, w.2,1; TG od 8+031 do 8+094, w. 13
– Roboty ziemne nasyp: DDP01 od 0+000 do 0+650; DP 2744L
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+000 do 0+300; TG od 0+730 do 1+550, TG 6+000, TG od 8+200 do 8+600
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): TG od 6+860 do 6+990; TG od 6+990 do 7+195, strona prawa; TG od 6+930 do 7+100, strona lewa
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG S19 km 2+220-2+650; TG S19 km 6+860-7+195
– Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70, grubości 5 cm (KR1) 35/50, grubości 5 cm (KR 1-4): DDP03; DDL01
– Warstwa podbudowy zasadniczej, kruszywo 0/31,5: DG 108625L od 0+000 do 0+250
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 1+621 do 1+760, w. 13; TG od 2+760 do 2+920, w.2; TG od 3+087 do 3+387, w. 8; TG od 4+040 do 4+085, w.3; TG od 4+100 do 4+165, w.2. str. Prawa; TG od 4+100 do 4+430, w.2; TG od 4+060 do 4+230, w.3, str. Lewa; TG od 8+036 do 8+066, w.14; TG od 8+070 do 8+089, w.14,

– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: PH 2742L km 0+181.58  – średnica przepustu: 80 cm
– Prace odwodnieniowe

SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: TG km 11+000 – 11+450 str.L; TG 11+800 – 12+000; TG km 12+350 – 12+400; DDL15a km 0+000 – 0+700; DD02 WD-15(0+270) – 0+390; DDL15b km 0+000 – 0+100
– Wykop: TG km 9+900 – 10+100; TG km 12+200 – 12+400; TG km 13+800 – 14+100 pas technologiczny str. Lewa; 18+000 (WD-20)
– Nasyp: TG km 14+150 – 14+250; TG km 15+300 – 15+600; TG km 15+750 – 15+850; DP2815L  WD-18(0+193) – 0+325; bypass DW857; MOP lewy wg TG km 10 +150 – 10+300; DD04 km 0+000 – WD-17(0+143)
– Ulepszenie podłoża/ulepszenie nasypu/wzmocnienie podstawy nasypu: TG km 15+650 – 15+700; TG km 14+150 – 14+250; MOP lewy wg TG km 10 +150 – 10+300; TG 15+750 – 15+850; TG km PZM (15+416) – 15+525, w.2; TG km 17+450 – PZM(17+638) w.1; TG PZM(17+638) – 17+740 w.1; DP2815L km 0+193(WD18) – 0+330

– Warstwa mrozoochronna TG km 17+100 – 17+150; TG km 16+400 – 16+650
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG km 15+850 – 16+350
– Podbudowa pomocnicza C5/6 ( w tym odcinek próbny): TG km 16+935 – 17+200 str. L; TG km 16+800 – 17+200 str. P”
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: PH S19L km 15+638.32– średnica przepustu: 80 cm; S19P km. 15+637,21– średnica przepustu: 80 cm
– Profilowanie skarp i podłoża: MOP Lewy wg TG km 10+150-10+300; TG km 16+000-16+100 str.L – pas technologiczny

Roboty mostowe:
Zbrojenie uciągleń i zamków – PZDs-1
Montaz prefabrykatów Optem- PZDs-1
Zasypki ścian- PZDd-2
Drenaż za przyczółkiem – WS-5
Beton niekonstrukcyjny fundamentów bocznych- WS-6
Zbrojenie fundamentów CB  – WS-6
Betonowanie fundamentów SB – WS-6
Deskowanie ustroju nośnego P1- WS-6
Zbrojenie ustroju nośnego P1- WS-6
Deskowanie ustroju nośnego P2- WS-6
Zbrojenie ustroju nośnego P2- WS-6
Beton płyt przejściowych- WS-6
Zbrojenie płyt przejściowych- WS-6
Zaspka fundamentu- WS-6
Deskowanie ustroju nośnego- WD-7
Zbrojenie ustroju nośnego- WD-7
Zasypka pod drenaż- WD-7
Montaż rur do sprężania- WD-7
Deskowanie ścian – PZDsz-8
Zbrojenie ścian – PZDsz-8
Betonowanie ścian – PZDsz-8
Deskowanie ścian – WS-9
Zbrojenie ścian – WS-9
Betonowanie ścian – WS-9

Deskowanie korpusu P3- WD-10
Zbrojenie korpusu P3- WD-10
Betonowanie korpusu P3- WD-10
Deskowanie korpusu P1- WD-10
Zbrojenie korpusu P1- WD-10
Deskowanie ustroju nośnego – WD-14
Zbrojenie ustroju nośnego – WD-14
Deskowanie ciosów podłożyskowych- WD-15
Betonowanie ciosów podłożyskowych – WD-15
Deskowanie ciosów podłożyskowych- WD-16
Betonowanie ciosów podłożyskowych – WD-16
Deskowanie ciosów podłożyskowych- WD-17
Betonowanie ciosów podłożyskowych – WD-17
Deskowanie ciosów podłożyskowych- WD-18
Betonowanie ciosów podłożyskowych – WD-18
Deskowanie UN- WD-18
Montaż łożysk – WD-18
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (kable,bednarka, bez fundamentów) MOP Felinów strona prawa
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR MOP Felinów strona Prawa
Budowa lini kablowej zasilającej SZR6 km 13+050 – 13+350
Kolizja wodociągowa MOP
Melioracja MOP
Kanalizacja deszczowa – KD 1 km 4+230
Kanalizacja deszczowa – KD 2 km 6+350
Kanalizacja deszczowa – KDZR18 km 15+600
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 4+700-4+900)
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 6+900)
Budowa studni KD ZR-18 – 18/3 km 18+000
Montaż wylotów przykanalików km 17+600
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-01 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-04 – odhumusowanie
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-04 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-14 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-14 – drenaż francuski
Ciek wodny Karasiówka – wykop
Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Zbrojenie i deskowanie ścian lewa strona
PZŁ_2, Betonowanie ścian lewa strona
PZŁ_2, Zbrojenie i deskowanie stropu lewa strona
PZŁ_2, Betonowanie stropu lewa strona
PZŁ_2, Zbrojenie i deskowanie ścian prawa strona
PZM03, Zbrojenie i deskowanie ścian czołowych
P04, Betonowanie ścian czołowych
PZM_6, Zasypka
PZM_7, Betonowanie płyty zespalającej
PZM_7, Zbrojenie i deskowanie ścian czołowych
PZM_8, Beton ochronny na papie
PZM_8, Zasypka
PZM_12a, Beton ochronny na papie
PZM_14, Zasypka