Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 25/05/2020

18.05.2020 – 24.05.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie, porządkowanie terenu z odwozem zalegającego materiału do 1,5km: DDP01 od 0+500 do 0+700; WS3 1+800; TG 0+500 do 0+700
– Roboty ziemne nasyp: TG od 0+458 do 0+564, w. 7, w.6; TG od 0+589 do 0+654, w. 5; TG od 1+616 do 1+760, w. 14, w.13; TG od 2+760 do 2+920, w. 1;n TG od 3+087 do 3+387, w. 7, w.6; TG od 3+419 do 3+500; TG od 4+000 do 4+430, w. 2, w.1; TG od 4+000 do 4+430, w. 1, str. P; L02P odc. „”b””, L01P odc. „”b””; TG od 7+233 do 7+316, w. 3; TG od 7+275 do 7+324, w. 2; TG od  8+031 do 8+094, w. 13; DDP01 od 0+250 do 0+600;
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+000 do 0+300; TG od 0+730 do 0+830; TG od 1+125 do 1+550; L02P odc. „”b””; TG od 7+350 do 7+450;TG od 8+204 do 9+000
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): TG S19 od 7+100 do 7+220
– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): DP 2744L od 0+000 do 0+150; DDP01 od 0+030 do 0+560
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG S19 km 6+860-7+200
– Warstwa mrozoochronna: DP2744L
– Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W 35/50, grubości 5 cm (KR1-KR4): DG108625L 0+000-0+240
– Kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie: DP2744L, od 0+000 do 0+150
– Warstwa C 1,5/2,0: DP2744L, od 0+000 do 0+150
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 0+440 do 0+555, w. 7;
TG 0+600 do 0+615, w.5; TG 0+615 do 0+670, w.5.; L01P odc. „”b””, w.7; TG od 1+555 do 1+740; TG od 1+640 do 1+740, w.1 TG od 1+784 do 1+845 – wzmocnienie podstawy nasypu; TG od 2+970 do 3+060, w. 4, ulepszenie boków nasypu; TG od 3+100 do 3+380, w. 7; TG od 3+419 do 3+500 w.9
TG od 3+925 do 4+100; TG od 3+925 do 4+215, w. 2, str. Lewa; TG od 4+210 do 4+425, w. 2, str. lewa
TG od 4+575 do 4+710, w. 1 TG od 6+320 do 6+408, w. 4; TG od 7+275 do 7+316; TG 8+031 do 8+066, w. 13
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: DDP01 od 0+500 do 1+093
– Osuszanie podłoża: TG od 7+100 do 7+200
SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: TG km 11+000 – 11+200; DD02 km 0+000 – 0+370; DD03 km 0+000 – WD-16(0+155); DDL14 km 0+150 – 0+300; 0+700 – 0+796
– Wykop: TG 12+200 – 12+400; TG 14+800 – 15+000 – rów str.P; MOP lewy wg TG  km 10+050 -10+100;TG  km 16+500 – 16+600 – rów
– Nasyp: TG km 13+500 – 13+950; 14+150 – 14+250; 17+450 PZM(17+638); MOP lewy wg TG km 10 +100 – 10+300; DW857; TG PZM(17+638) – 17+740; DP2815L km 0+100 – 0+320; DD04 km 0+040 – 0+250
– Nasyp: DDL16 km 0+000 – 0+900
– Roboty ziemne – nasyp pod GWN 30 cm: TG 17+450 – 17+740
– Załadunek materiału z odkładu/Roboty ziemne wykop z hałdy: WD17 km 15+600
– Osuszenie nasypów ( ulepszenie podłoża/ulepszenie nasypu): TG 13+640 – 13+920; TG 13+750 – 13+950, str.P; TG 14+150-14+200, str.L; DW857 0+050 – WD14(0+288); MOP lewy wg TG km 10 +150 – 10+300, w.1; TG 14+200-14+250, w.1, str.P; DP2815L WD-18(0+193) – 0+320; TG km 13+900 – 13+775
DP2815L km 0+100 – 0+250
– Wzmocnienie podstawy nasypu: DP2815L 0+000 – WD-18(0+134); DD04 0+000 – 0+370
– Warstwa mrozoochronna: TG km 15+900 – 16+400
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG km 16+500 – 17+200 str. L i P
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG km 15+350 – 16+000
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG km 16+400 – 16+800 str. P; TG 16+500 – 16+940 str. L
– Wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych:
PH S19P km. 15+637,21– średnica przepustu: 80 cm; Węzeł Modliborzyce PH M-L03P-0+090.00– średnica przepustu: 100 cm; PH S19L-18+017.23– średnica przepustu: 100 cm
Roboty mostowe:
Zbrojenie uciągleń i zamków- PZDs-1
Deskowanie uciągleń i zamków- PZDs-1
Betonowanie uciągleń – PZDs-1
Zasypka pod drenaż- PZDd-2
Drenaż za przyczółkiem – WS-5
Deskowanie UN P1- WS-6
Zbrojenie UN P1- WS-6
Deskowanie UN P2- WS-6
Zbrojenie UN P2- WS-6
Betonowanie UN P2- WS-6
Deskowanie UN- WD-7
Zbrojenie UN- WD-7
Betonowanie UN- WD-7
Montaż wpustów i sączków- WD-7
Deskowanie ścian – PZDsz-8
Zbrojenie ścian – PZDsz-8
Betonowanie ścian – PZDsz-8
Deskowanie ścian  – WS-9
Zbrojenie ścian  – WS-9
Betonowanie ścian  – WS-9
Deskowanie korpusu P1- WD-10
Zbrojenie korpusu P1- WD-10
Deskowanie ścian – PZDsz-11a
Zbrojenie ścian – PZDsz-11a
Deskowanie UN – WD-14
Zbrojenie UN – WD-14
Montaż rur do sprężania – WD-14
Rusztowanie pod UN – WD-18
Deskowanie UN – WD-18
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (kable,bednarka, bez fundamentów) MOP Felinów strona Prawa
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR MOP Felinów strona Prawa
Budowa lini kablowej zasilającej SZR6 km 13+050 – 13+350
Kolizja wodociągowa W11 km 18+000 (przygotowanie do badań)
Kolizja wodociągowa MOP
Kanalizacja deszczowa – ZR1 km 0+750
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 4+500)
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 15+400)
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 17+600)
Montaż osadnika km 0+700
Montaż wylotów przykanalików km 17+600
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-01 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-04 – wykop
ZR-17 Wykop
Ciek wodny Karasiówka – wykop
Ciek wodny Karasiówka – umocnienie gambionami
Budowa MOP:
Wykopy pod fundamenty MOP Prawy km 10+000
Deskowanie Ław fundamentowych MOP Prawy km 10+000

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Zbrojenie i deskowanie ścian pierwsza strona
PZŁ_1, Betonowanie Ścian pierwsza strona
PZŁ_1, Betonowanie strop pierwsza strona
PZŁ_2, Zbrojenie ścian druga strona
PZŁ_2, Betonowanie ścian druga strona
PZM03, Zbrojenie i deskowanie ścian czołowych
P04, Hydroizolacja
PZM_05 06, Podbudowa pod plyty przejściowe
PZM_7, Zbrojenie i deskowanie ścian czołowych
PZM_8, Zasypka
PZM_12, Betonowanie płyt przejściowych
PZM_12a, Zasypka
PZM_14, Zasypka