Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 04/06/2020

25.05.2020 – 31.05.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Roboty ziemne nasyp: TG od 0+584 do 0+671, w. 4; TG od 3+420 do 3+477, w. 8; TG od 1+606 do 1+750, w.12; TG od 2+700 do 2+760; TG od 3+090 do 3+386, w. 6; TG od 4+000; TG od 6+320 do 6+408, w.4, w. 3, w.2; TG od 6+415 do 6+56, w. 2, w.1; TG od 7+275 do 7+324, w. 2; TG od 8+021 do 8+100, w. 12
– Roboty ziemne nasyp: DDP01 od 0+600 do 0+950D; DDL06; DDP07
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+730 do 1+550; TG od 1+125 do 1+550;TG od 6+500 do 6+700; TG od 7+350 do 7+450; TG od 8+204 do 9+000
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): DDP01 od 0+560 do 1+050
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG od 2+230 do 2+640, str. L + P; TG od 6+860 do 7+100, str.L, TG od 6+860 do 7+120, str.P
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG od 6+860 do 7+220
Łącznice L01P; Łącznice L02P
– Dolna warstwa podbudowy zasadniczej, KŁSM 0/31,5: TG od 2+230 do 2+400, str. L; TG od 2+230 do 2+640
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG 0+451 do 0+564, w. 6; TG od 0+440 do 0+495, w. 7; TG od 1+555 do 1+740, w. 11; TG od 2+650 do 2+680, w.1; TG od 2+680 do 2+760; TG od 2+760 do 2+920, w. 1; TG od 4+000 do 4+430, w. 1; TG od 6+320 do 6+420, w.3; TG od 6+415 do 6+456, w. 2; TG od 8+075 do 8+105, w.13
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: (o 100) km 1+181.25 – średnica przepustu: 100 cm
SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: TG km 10+800 – 10+900 TG km 11+000 – 11+300; TG str. Prawa km 17+300 – 18+000 – pas technologiczny
– Odhumusowanie: DG108739L km WD20(0+271) – 0+417
– Wykop: TG km 10+450 – 10+500; TG km 11+400 – 11+500; TG km 12+100 – 12+500; TG km 16+400 – 16+500 – rów i groble
– Wykop: WD17 km 15+600 – wykop z hałdy
– Nasyp: TG km 10+720 – 10+835; TG 13+420 – 13+525; TG km PZM (13+418) – 13+525
– Nasyp: DD04 0+040 – 0+320; DDL16 0+000 – 0+965; DD03 km 0+040 – WD-16(0+155); DDL15b km 0+000 – 0+150
– Nasyp: DP2815L 0+000 – 0+260
Ułożenie geosiatki PVA – zapewnienie stateczności nasypu przechodzącego przez głęboki wąwóz
– Osuszenie nasypów ( ulepszenie podłoża/ulepszenie nasypu): TG km 13+385-13+400; TG km 10+750, w.11, w.10; TG PZM(13+415) – 13+525, w.2, w.1; TG km wąwóz 10+800, w.13, w.12; DP2815L 0+090 – WD18(0+134), w.8; DP2815L WD18(0+193) – 0+260, w.9, w.7; DD02 WD-15(0+270) – 0+380 – wzmocnienie podstawy nasypu; DD03 km 0+080 – WD-16(0+155) wzmocnienie podstawy nasypu
DD04 km 0+120 – WD-17 (0+143), w.13; DW857 km 0+170 – WD14(0+288) – wzmocnienie podstawy nasypu
– Warstwa mrozoochronna : TG km 15+450 – 15+900
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. Prawa km 16+000 – 16+700; TG str. Lewa 15+700 – 16+100
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG km 14+700 – 15+090; TG km 14+980 – 15+285; TG str. Lewa km 16+100 – 16+500
– Podbudowa pomocnicza C5/6 : TG km 16+100 – 16+500; TG str. Prawa km 16+000 – 16+400; TG str. Lewa 15+700 – 16+100
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR3 – KR7 grubości 16 cm (8+8cm):
TG 16+560 – 17+180 , str.L (w tym odcinek próbny: 17+000 – 17+100 ,str.L); TG 16+420 – 17+190 str. P
Roboty mostowe:
Betonowanie zamków – PZDs-1
Betonowanie uciągleń  – PZDd-2
Zbrojenie zamków i uciągleń – WS-3
Deskowanie zamków i uciągleń – WS-3
Betonowanie zamków i uciągleń – WS-3
Deskowanie UN P1 – WS-6
Zbrojenie UN P1 – WS-6
Betonowanie UN P1 – WS-6
Deskowanie UN P2 – WS-6
Zbrojenie UN P2 – WS-6
Montaż kabli do sprężenia – WD-7
Sprężenie UN – WD-7
Deskowanie ścian – PZDsz-8
Zbrojenie ścian – PZDsz-8
Betonowanie ścian – PZDsz-8
Izolacja ścian – WS-9
Deskowanie korpusu P1- WD-10
Zbrojenie korpusu P1- WD-10
Betonowanie korpusu P1- WD-10
Deskowanie ścian – PZDsz-11a
Zbrojenie ścian – PZDsz-11a
Deskowanie UN – WD-14
Zbrojenie UN – WD-14
Montaż rur do sprężenia – WD-14
Rusztowanie pod UN – WD-18
Deskowanie UN – WD-18
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (kable,bednarka, bez fundamentów) MOP Felinów strona Prawa
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR MOP Felinów strona Prawa
Budowa oświetlenia drogowego (kable,bednarka, bez fundamentów) MOP Felinów strona Lewa
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR MOP Felinów strona Lewa
„Budowa zasilania SZR07 km 13+790 – 14+150 ”
Kolizja wodociągowa MOP
Kanalizacja deszczowa –  km 0+700
Kanalizacja deszczowa – KD-3 – km 1+800
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 2+600 -2+900)
Kanalizacja deszczowa – wpusty (Łącznica L01P)
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 13+690)
Kanalizacja deszczowa – wpusty (km 17+300)
Montaż separatora SEP-5/1 km 13+460
Montaż studni SwZR3/1 km 1+800
Montaż studni S5/4 km 13+460
Prace porządkowe (km 17+300)
Dostawa materiałów + odwodnienie wykopu pod montaż SEP-5/1 km 13+460
Rozładunek materiału, zasypywanie wykopu i zagęszczenie warstw zasypki km 10+000
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-01 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-03 – odhumusowanie
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-03 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-04 – odhumusowanie
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-04 – wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-04 – umocnienie skarp i dna
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-17 – wykop
Ciek wodny Karasiówka – wykop
Ciek wodny Karasiówka – umocnienie gambionami
Ciek wodny Karasiówka – wykonanie faszyny

Budowa MOP:
Wykopy pod fundamenty MOP Lewy km 10+000
Hydroizolacja betonu – MOP Prawy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Zbrojenie i deskowanie ścian druga strona
PZŁ_2, Zbrojenie stropu druga strona
PZŁ_2, Betonowanie stropu druga strona
PZM03, Zbrojenie ścian czołowych
P04, Beton ochronny na papie
P04, Zasypka
PZM_05, Podbudowa pod płyty przejściowe
PZM_06, Deskowanie i zbrojenie płyt przejściowych
PZM_12a, Zasypka
PZM_13, Podbudowa pod plyty przejściowe
PZM_13, Zrojenie i deskowanie – plyty przejściowe
PZM_14, Podbudowa pod plyty przejściowe
PZM_14, Zrojenie i deskowanie – plyty przejściowe