Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

poniedziałek 18/03/2019

11.03.2019 – 17.03.2019

Ogólnobranżowe:

  1. Przygotowywanie do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Wykonawczym zmian rozwiązań wynikających z zakresu Upoważnienia Ministra Infrastruktury do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów drogowych dot. braku zgody na umieszczenie korytka odwodnienia liniowego na przejeździe awaryjnym w km 13+500 drogi ekspresowej S-19.

Branża drogowa:

  1. Wprowadzenie korekt i uzupełnień do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w związku z otrzymaniem uwag od Inżyniera Kontraktu.

Branża mostowa:

  1. Wprowadzenie korekt i uzupełnień do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w związku z otrzymaniem uwag od Inżyniera Kontraktu,
  2. Wprowadzanie korekt i uzupełnień do Projektu Wykonawczego w rew. 01 oraz Przedmiaru Robót rew. 00 w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu,
  3. Uzupełnianie załącznika do Projektu „zeszytu obliczeń statyczno-wytrzymałościowych”.

Branżą wod-kan:

  1. Wprowadzanie korekt i uzupełnień do Projektu Wykonawczego w rew. 01  w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu.

Zieleń:

  1. Wprowadzanie korekt i uzupełnień do Projektu Wykonawczego w rew. 01  w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu.

Prace projektowe inne:

  1. Wprowadzenie korekt do dokumentacji geodezyjnej będącej załącznikiem do wniosku o decyzję ZRiD w związku z otrzymanymi uwagami od Inspekcji Geodezyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Monitorowanie postępu wydania Decyzji ZRiD.