Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

poniedziałek 01/04/2019

25.03.2019 – 31.03.2019

Ogólnobranżowe:

  1. Przygotowywanie do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Wykonawczym zmian rozwiązań wynikających z zakresu Upoważnienia Ministra Infrastruktury do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów drogowych dot. braku zgody na umieszczenie korytka odwodnienia liniowego na przejeździe awaryjnym w km 13+500 drogi ekspresowej S-19.
  2. Przygotowywanie Stanowiska Projektanta w odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu z etapu weryfikacji Projektu Wykonawczego rew. 01 i Przedmiaru rew. 00 – wprowadzanie korekt i uzupełnień do dokumentacji.

Branża drogowa:

  1. Przekazanie do Inżyniera Kontraktu i Urzędu Wojewódzkiego zmian rozwiązań Projektu Budowlanego wynikających z braku udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów drogowych Ministra Infrastruktury, tj. na umieszczenie odwodnienia liniowego na przejeździe awaryjnym w km 13+500 drogi ekspresowej S19
  2. Przygotowanie Stanowiska Projektanta w odpowiedzi na uwagi Inżyniera z etapu weryfikacji Projektu Wykonawczego rew. 01 i Przedmiaru rew. 00; wprowadzanie korekt i uzupełnień do dokumentacji
  3. Wprowadzanie korekt i uzupełnień do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu
  4. Przekazanie do Inżyniera Wniosku o wprowadzenie zmiany nr 3 – Zmiana technologii wykonania nawierzchni pasa technologicznego

Branża drogowa:

  1. Uszczegóławianie zapisów w załącznikach przedmiarowych

Branża mostowa:

  1. Uzupełnianie obliczeń posadowień
  2. Uzupełnianie załącznika do Projektu „zeszytu obliczeń statyczno-wytrzymałościowych”
  3. Przepusty – przygotowywanie rysunków półek dla zwierząt

 

 

Monitorowanie postępu wydania Decyzji ZRiD.