Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 21/03/2022

14.03.2022 – 20.03.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Utrzymanie czasowej organizacji ruchu DK19 – odc.3,4 i TG S19
– Odwadnianie placu budowy: DK19, TG 0+000 – 3+400
– Wykonanie odmuleń przepustów z rur stalowych: PH DDL05 0+764,78, PH DDL05a 0+008,24
– Wykonanie odmuleń rowów drogowych: TG str. L i P 5+950-6+150, TG km 1+530 1+680, TG str. L 0+580 0+730, TG str. P 1+200 1+300
– Wykonanie ogrodzeń herpetologicznych: TG str P i L 1+720 – 1+850, TG str L 2+000 – 2+300, TG str P 1+100 – 1+400 i 1+550 – 1+700
– Wykonanie ogrodzeń: montaż słupków: TG str P i L 1+200 – 1+270
– Wykonanie ogrodzeń: naciąganie siatki: ZR-7; ZR-5g
– Wykonanie ogrodzeń: zasypywanie siatki: TG str P 0+600 – 1+000, TG str L 0+000 – 0+450 i 2+300 – 2+550
– Wykonanie ogrodzeń: montaż siatki dogęszczającej: TG str L 2+950 – 3+200, 2+300, 2+150, 1+700 – 1+870, TG str P 1+780 – 1+850
SEKCJA 3-4
– Wykonanie ogrodzeń: naciąganie siatki: ZR-16
Roboty mostowe:
Deskowanie ustroju nośnego PZDs-1a
Zbrojenie ustroju nośnego PZDs-1a
Beton wyrównawczy PZDd-2a
Zbrojenie fundamentu PZDd-2a
Beton fundamentów PZDd-2a
Roboty branżowe:
Zasilanie SZR 07 – Oczekiwanie na zabudowanie przez PGE złącz pomiarowych w miejscach zgodnych z projektem
Kolizja 3SN (Felinów) – Oczekiwanie na poprawienie przez PGE przewiertu pod rowem na rzędnej zgodnej z projektem
Przepusty skrzynkowe:
Beton ustroju nośnego PZM-3a
Wzmocnienie podłoża fundamentów metodą wgłębnego mieszania PZŁ-1a
Wzmocnienie podłoża fundamentów metodą wgłębnego mieszania PZŁ-2a