Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 27/11/2018

15.10.2018 – 21.10.2018

Branża  drogowa:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu Projektu Wykonawczego,
 • Rozwiązania szczegółowe w zakresie jezdni dodatkowych( przekroje poprzeczne, konstrukcja nawierzchni),
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Wprowadzenie uwag Zamawiającego do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie kart do Katalogu Powtarzalnych Elementów Mostowych,
 • Wymiarowanie i zbrojenie ustrojów nośnych i podpór obiektów WD,
 • Opracowywanie rysunków zbrojeniowych ustrojów nośnych i podpór,
 • Uszczegółowienie obliczeń obiektów inżynierskich.

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych poszczególnych branż w zakresie rysunków szczegółowych projektowanych rozwiązań poszczególnych urządzeń na sieciach,
 • Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Opracowywanie szczegółowych rysunków w zakresie projektowanych zbiorników retencyjnych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża energetyczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża teletechniczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Wykonywanie zestawień tabelarycznych do Projektu Wykonawczego.

Ochrona środowiska:

 • Wykonanie i przekazanie Uzupełnienia nr 1 do raportu OŚ dotyczącego zmiany rozwiązania w rejonie Karasiówki oraz przekazanie dwóch egzemplarzy Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z Uzupełnieniem do Zamawiającego

Zieleń:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych do Projektu Wykonawczego – zabezpieczenia adaptowanej zieleni na planie sytuacyjnym,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Budynki toalet na MOP Felinów:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.