Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

środa 28/11/2018

29.10.2018 – 04.11.2018

Branża  drogowa:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych dla etapu Projektu Wykonawczego,
 • Rozwiązania szczegółowe w zakresie jezdni dodatkowych( przekroje poprzeczne, konstrukcja nawierzchni),
 • Opracowywanie szczegółów drogowych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Wprowadzenie uwag i przekazanie materiałów informacyjnych do Zamawiającego.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie kart do Katalogu Powtarzalnych Elementów Mostowych,
 • Opracowywanie rysunków zbrojeniowych ustrojów nośnych i podpór,
 • Uszczegółowienie obliczeń obiektów inżynierskich,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie szczegółów wykonawczych dla poszczególnych branż,
 • Wprowadzanie uwag do specyfikacji technicznych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Opracowywanie szczegółów wykonawczych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża energetyczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Opracowanie zestawień tabelarycznych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża teletechniczna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Wykonywanie zestawień tabelarycznych do Projektu Wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zieleń:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych do Projektu Wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Budynki toalet na MOP Felinów:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych – opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.