Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 29/10/2019

21.10.2019 – 27.10.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB
– Przygotowanie i przekazanie do Wykonawcy kompletu zatwierdzonych projektów wykonawczych (2 egz.)
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie S19 km 2+300-2+940;5+075-5+170; 6+300-6+400; 6+500-6+750 ; DDL01 km 0+000-0+280
– Roboty ziemne nasyp S19 km 2+800-2+900; 3+085-3+320; 3+450-3+550; 4+700-4+900; 7+150-7+350; 8+068; 8+250; DDL05 km 1+050-1+450; 1+600-1+800; 2743L km 0+075-0+180
– Roboty ziemne wykop S19 km 5+200-5+600; 6+000-6+50; 6+500-6+700; 6+850-7+000
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu S19 km 3+230-3+370; 3+530-3+670; 4+085-4+250; 4+340-4+460; 4+490-4+700; 8+069
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu DDL01 0+0300+230; 0+755-0+910; DDL05 km 1+600-1+800; DP 2743L km 0+075-0+180
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 DDL05 1+100-1+940; DDP08 km 0+000-0+320; DDP07 km 0+840-0+895
– Warstwa drogi technologicznej (żużel) przecinka z DDP06 na DDL05, DDL05 km 1+100 do 1+500.
– Wyrywanie karpin S19 km 0+400-2+000
– Rozbiórka budynków
– Wykonanie wzmocnienia podstawy nasypu geosyntetykiem S19 3+085-3+135
– Odhumusowanie MOP, S19 km 9+365-9+465; DDL 08 w km 0+000 0+070
– Nasyp DDP 10 w km 0+000 – 1+000 ; DDL 07 w km 0+000-1+000; DDP 20 km 0+00-0+800; DDP 18 – 1+150 – 1+800; DDL 08 0+000 0+070; MOP Prawy; DP 2803L
– Wykop DDP 10 w km 0+000 – 1+000; DDL 07 w km 1+000; TG km 9+300-9+400; 17+900 – 18+100; DP 2803L
– Warstwa ulepszonego podłoża DDP 18 0+800 – 1+150
– Wykonanie warstwy kruszywa DDP 18 0+000 – 0+800

Roboty mostowe:
– Wykonanie platformy roboczej – WD-7
– Roboty ziemne (WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNCIE NIESKALISTYM ): WS-4, WS-5, PZDd-2 1+772,84″
– WS-5 wykonanie wzmocnienia Trenchmixing

Roboty branżowe:
– Kolizja 3SN, 4SN
– Kolizja T-10, T17, T19 km 17+216.
– Kolizja wodociągowa W4 4+972 – 5+049; W5 5+098-5+208; W1 2+982; W3 3+450
– Przebudowa sieci drenarskich odc 28S1 8+100.
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – wykop
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-18 – wykop
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – wykop
– budowa KD
– Kolizja G3 17+987

Przepusty skrzynkowe:
– PZM_04 prefabrykaty żelbetowe montaż
– PZM_8 wymiana gruntu, stabilizowanie podłoża spoiwem hydraulicznym
– PZM_8 ława fundamentowa C12/15
– PZM_12 zbrojenie i obszalowanie płyty dennej ustroju nośnego
– PZM_12a izolacja z papy termozgrzewalnej
– PZM_13 ława fundamentowa C12/15
– PZM_13 zbrojenie płyty dennej ustroju nośnego
– PZM_14 wykop pod ławę fundamentową
– PZM_14 ława fundamentowa C12/15