Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 08/10/2019

30.09.2019 – 06.10.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
– Nadzór saperski

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie S19 km 3+085-3+200; km 6+700-6+900; 7+600-7+700; 8+000-8+100; DDL01 km 0+500-0+800, DDL05 km 0+000-0+100.
– Roboty ziemne nasyp S19 km 3+650-4+475; km 4+500-4+965; km 7+200-7+325; DDL05 km 1+750-1+900; 2+200-2+500
– Roboty ziemne wykop S19 km 5+275-5+700; km 7+300-7+500 km 6+000-6+100.
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – S19 km 4+000-4+400; DDP08 km 0+740-1+140; DDP07 km 0+600-0+900; DDP06 km 0+250-0+266; DDL05 km 2+040-2+415
– Prace związane ze zrywką, utylizacją, wyrywaniem i wywozem karpin
– Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas prowadzenia robót km 2+525-18+137.
– Odhumusowanie S19 km 11+400-11+650 – w śladzie pasa technologicznego str.P.; DDP11a km 0+150-0+284; DDL13 km 0+000-0+300; DDP18 km 1+700-1+780; DDP20 km 0+000-0+800; DG 108738L km 0+160-0+200
– Roboty ziemne wykop S19 km 11+500-12+000; 14+800-15+200; DDP17 km 0+000-1+650;
– Roboty ziemne nasyp DDP18 km 0+000-1+000; DG108738L km 0+000-0+140.
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 – DDP12 km 0+000-0+300; 108738L km 0+250-0+400.
– Wykonanie warstwy kruszywa – pas technologiczny km 11+950 – 12+600; DDP 12 km 0+000 – 0+300; DDP 17 km 0+600 – 1+600.

Roboty mostowe:
– Roboty ziemne (wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym) – WS-5; WS-6
– Roboty ziemne (wytyczenie wykopu) – WS-5; WS-6; WS-7

Roboty branżowe:
– Kolizja 2 nN km 2+960 WS-4.
– Kolizja 3 nN km 2+960 WS-4.
– Kolizja 2 SN km 3+240.
– Kolizja T8 km 7+600-7+900.
– Kolizja T7 km 5+136.
– Kolizja wodociągowa W1 km 2+982.
– Kolizja wodociągowa W4 km 4+972 – 5+049.
– Kolizja wodociągowa W5 km 5+098- 5+208.
– Kanalizacja deszczowa KDZR16 km 13+100-13+400.
– Kolizja G1 km 13+100.
– Kolizja G2 km 15+675.

Przepusty skrzynkowe:
– Badania geologiczne i geotechniczne na obiektach PZM12, PZM13 km. 13+415; km. 15+416.
– Odhumusowanie zbiornika ZR-18 km. 15+550.
– Roboty ziemne wykop – ZR-18 km. 15+550.
– Roboty ziemne wykop – PZM_13 km. 15+416.
– Wykonanie deskowania – PZM_12 km. 13+415.