Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

czwartek 16/08/2018

06.08.2018 – 12.08.2018

Branża  drogowa:

 • Przygotowanie i przekazanie rewizji 02 Projektu Budowlanego z uwzględnieniem ustaleń ZOPI i otrzymanych uwag Konsultantów,
 • Przygotowanie i przekazanie materiałów do zatwierdzenia PSOR przez GDDKiA,
 • Przygotowanie i przekazanie do Inżyniera przekrojów podłużnych jezdni dodatkowych z wprowadzonymi uwagami Konsultanta,
 • Przygotowanie załączników do wniosku ZRID.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Poprawianie dokumentacji zgodnie z uwagami Weryfikatora dotyczących wyciągów z obliczeń w opisach techn. oraz Tom 12.2.2.
 • Przygotowanie rewizji 02.

Ochrona środowiska:

 • Przekazanie raportu uzupełnionego zgodnie z uwagami Zamawiającego.

Branża sanitarna:

 • Uszczegółowianie rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie rewizji 02 Projektu Budowlanego z uwzględnieniem ustaleń ZOPI i otrzymanych uwag Konsultantów,
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Uszczegóławianie dokumentacji w zakresie Projektu Wykonawczego do uzgodnienia z gestorami sieci.
 • Przygotowanie rewizji 02 Projektu Budowlanego z uwzględnieniem ustaleń ZOPI i otrzymanych uwag Konsultantów,
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera.

Branża energetyczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie rewizji 02 Projektu Budowlanego z uwzględnieniem ustaleń ZOPI i otrzymanych uwag Konsultantów.

Branża teletechniczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych,
 • Przygotowanie rewizji 02 Projektu Budowlanego z uwzględnieniem ustaleń ZOPI i otrzymanych uwag Konsultantów.

 

 

Zieleń:

 • Przygotowanie rewizji 02 Projektu Budowlanego z uwzględnieniem ustaleń ZOPI i otrzymanych uwag Konsultantów.

Prace projektowe inne:

 • Przygotowanie dokumentacji związanej z czasowym korzystaniem z nieruchomości,
 • Przygotowanie dokumentacji związanej ze służebnością przechodu i przejazdu.