Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

wtorek 21/08/2018

13.08.2018 – 19.08.2018

Branża  drogowa:

 • Przygotowanie i przekazanie rewizji 02 Projektu Budowlanego z uwzględnieniem ustaleń ZOPI i otrzymanych uwag Konsultantów,
 • Przygotowanie i przekazanie materiałów do uzgodnienia styku z odcinkiem 2,
 • Przygotowanie i przekazanie do uzupełnienia przekrojów podłużnych jezdni dodatkowych wynikających z uzgodnienia styku z odcinkiem 2,
 • Wprowadzenie rozwiązań dla zjazdów w związku z otrzymanym pismem z dnia 13.08.2018 r. znak O.LU.KP-5.4170.1.121.2018.sk,
 • Przygotowanie załączników do wniosku ZRID.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Poprawianie dokumentacji zgodnie z uwagami Weryfikatora ,
 • Przygotowanie Projektu Budowlanego do załączenia do wniosku ZRID .

Ochrona środowiska:

Branża sanitarna:

 • Uszczegółowianie rozwiązań projektowych w zakresie Projektów Wykonawczych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych w zakresie rozwiązań wysokościowych na MOP Felinów,
 • Przygotowywanie wystąpień do uzgodnienia projektów budowlanych z gestorami sieci wodno- kanalizacyjnych, gazowych,
 • Wprowadzenie uwag Inżyniera w zakresie przelewów ze zbiorników retencyjnych.

Branża energetyczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych,
 • Wystąpienie o uzgodnienie lokalizacji złącz kablowo- pomiarowych dla MOP I Felinów dla zasilania urządzeń oraz ładowania pojazdów elektrycznych,
 • Wystąpienie o uzgodnienie lokalizacji złącz kablowo- pomiarowych dla MOP I Felinów dla szaf SO.

Branża teletechniczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych.

Zieleń:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych.

Prace projektowe inne:

 • Przygotowanie i przekazanie uzupełnienie Tomu 12. Rewizja 02 Projektu Budowlanego z uwzględnieniem otrzymanych uwag Konsultanta branży geologicznej.