Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 21/08/2018

13.08.2018 – 19.08.2018

Branża  drogowa:

 • Przygotowanie i przekazanie rewizji 02 Projektu Budowlanego z uwzględnieniem ustaleń ZOPI i otrzymanych uwag Konsultantów,
 • Przygotowanie i przekazanie materiałów do uzgodnienia styku z odcinkiem 2,
 • Przygotowanie i przekazanie do uzupełnienia przekrojów podłużnych jezdni dodatkowych wynikających z uzgodnienia styku z odcinkiem 2,
 • Wprowadzenie rozwiązań dla zjazdów w związku z otrzymanym pismem z dnia 13.08.2018 r. znak O.LU.KP-5.4170.1.121.2018.sk,
 • Przygotowanie załączników do wniosku ZRID.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Poprawianie dokumentacji zgodnie z uwagami Weryfikatora ,
 • Przygotowanie Projektu Budowlanego do załączenia do wniosku ZRID .

Ochrona środowiska:

Branża sanitarna:

 • Uszczegółowianie rozwiązań projektowych w zakresie Projektów Wykonawczych.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych w zakresie rozwiązań wysokościowych na MOP Felinów,
 • Przygotowywanie wystąpień do uzgodnienia projektów budowlanych z gestorami sieci wodno- kanalizacyjnych, gazowych,
 • Wprowadzenie uwag Inżyniera w zakresie przelewów ze zbiorników retencyjnych.

Branża energetyczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych,
 • Wystąpienie o uzgodnienie lokalizacji złącz kablowo- pomiarowych dla MOP I Felinów dla zasilania urządzeń oraz ładowania pojazdów elektrycznych,
 • Wystąpienie o uzgodnienie lokalizacji złącz kablowo- pomiarowych dla MOP I Felinów dla szaf SO.

Branża teletechniczna:

 • Praca nad uściśleniem rozwiązań projektowych.

Zieleń:

 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych.

Prace projektowe inne:

 • Przygotowanie i przekazanie uzupełnienie Tomu 12. Rewizja 02 Projektu Budowlanego z uwzględnieniem otrzymanych uwag Konsultanta branży geologicznej.