Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

wtorek 04/09/2018

27.08.2018 – 02.09.2018

Branża  drogowa:

 • Wprowadzanie rozwiązań dla zjazdów,
 • Przygotowywanie PB i pozostałych załączników do wniosku ZRID wraz z przekazaniem do STRABAG.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego,
 • Przygotowanie kart do Katalogu Powtarzalnych Elementów Mostowych.

Ochrona środowiska:

 • Monitorowanie postępowania wydania dodatkowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko do wniosku o decyzję ZRID.

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych poszczególnych branż.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Opracowywanie projektów wykonawczych poszczególnych branż,
 • Monitorowanie wydania decyzji wodnoprawnej nr 91 w zakresie wykonania urządzeń wodnych.

Branża energetyczna:

 • Przygotowanie PB do wniosku ZRID ( końcowa redakcja i drukowanie).

Branża teletechniczna:

 • Przygotowanie PB do załączenia do wniosku ZRID(końcowa redakcja i drukowanie),
 • Opracowanie rysunków do Projektu Wykonawczego.

Zieleń:

 • Przygotowanie PB do wniosku ZRID ( końcowa redakcja i drukowanie),
 • Uszczegóławianie rozwiązań projektowych- opracowywanie rysunków PW.

Prace projektowe inne:

 • Przygotowanie dokumentacji związanej z czasowym korzystaniem z nieruchomości,
 • Kompletowanie Projektu podziału nieruchomości do dołączenia do wniosku o ZRID.