Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 02/10/2019

12.08.2019 – 18.08.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Organizacja zaplecza budowy.
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe – kontynuowanie zatwierdzenia dokumentacji Projektu Wykonawczego i – Przedmiaru Robót (w zakresie Tomów: Tom 11 Ekrany akustyczne, Tom 12 Elementy Systemu Zarządzania Ruchem, Tom 13 Budynki toalet na MOP „Felinów” w zakresie tomów: 13.1.1 – 13.1.2 i 13.2.1 – 13.2.2).
– Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami Zarządzającego Ruchem w zakresie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.
– Nadzór ornitologiczny nad wycinką i wywozem drewna. Kontrole terenu w dolinie rzeki Sanny.
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.

Roboty drogowe:
– Wykop i nasyp do 1 m DDP 14.
– Wykop i nasyp do 1 m DDP 15 km. 0+000 – 0+264.
– Roboty ziemne wykop/ nasyp do 1 m -DDP05.
– Roboty ziemne wykop/ nasyp do 1 m -DDP04.
– Odhumusowanie DD03 km 0+800 – 1+508,96.
– Odhumusowanie DD08 km 0+800 – 1+000.
– Odhumusowanie DG108625L km 0+000 – 0+463
– Odhumusowanie DD06 km 0+000 – 0+270
– Odhumusowanie S19 odc. km. 4+150 – 4+450; (WD-7)5+178,75-(PZDsz-8) 5+929,57
– Zrywka drzew, wyrywanie i wywóz karpin, prace porządkowe km 11+100 – 11+300, km 12+680 – 12+800.
– Porządkowanie terenu po wycince s19 km. 0+000 – 9+000.

Przepusty skrzynkowe:
– Wykonanie wygrodzeń herpetologicznych od rzeki Sanna do km 12+820
– Wykonanie wygrodzeń herpetologicznych wokół wykopu realizowanego przepustu tymczasowego na rz. Sanna