Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 30/08/2021

23.08.2021 – 29.08.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu; naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie i spuszczanie zalegającej wody
– Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: TG km 1+575-1+693
– Odwierty iniekcyjne: TG km 1+201-1+280 – zjawiska krasowe
– Ekrany – montaż słupów na kotwach: TG km 0+526-0+626 str. L i P, TG km 2+960-3+000
– Tyczenie pod oznakowanie poziome: TG km 3+800-5+700 str.L
– Betonowanie konstrukcji wsporczych: TG km 2+900, 10+600
SEKCJA 3-4
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu, naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie i spuszczanie zalegającej wody
– Odhumusowanie: łącznik PT z DG108738L
– Humusowanie skarp z obsianiem: TG str. L 9+600 – 10+000
– Wykop: TG 12+200 – 12+350 – zjawiska krasowe, DG108738L – rów, MOP lewy
– Nasyp: MOP lewy + chodnik + pobocze
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: MOP lewy – chodnik
– Ściek: MOP lewy
– Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: MOP lewy”
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): MOP lewy i prawy
– Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 gr. 25cm: MOP lewy
– Kruszenie materiału z wykopu: TG 12+200 – 12+350
Roboty mostowe:
Umocnienie skarp – humusowanie PZDd-2
Punkty wysokościowe MS-13
Kapy za obiektem MS-13
Roboty branżowe:
SO 4 – MOP Felinów strona lewa – Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów)
SO 7 – Węzeł Modliborzyce – Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka) zasilanego z SO7
Montaż kanału technologicznego
Montaż słupów pod kamery: TG km 12+600, 12+648
Kanalizacja deszczowa – km 10+000 MOP LEWY (regulacja wysokościowa krat wpustów)
Pompowanie wód opadowych: ZR-5, ZR-18
Budowa MOP:
Płytki wewnętrzne – MOP Prawy i Lewy km 10+000

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 02 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem