Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

wtorek 22/01/2019

07.01.2019 – 13.01.2019

Branża  drogowa:

 1. Opracowywanie Przedmiaru Robót,
 2. Analiza wersji roboczej uwag Urzędu Wojewódzkiego dotyczących części geodezyjnej wniosku do ZRiD wraz z przygotowaniem stanowiska.
 3. Wprowadzenie uwag Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża mostowa:

 1. Opracowywanie przedmiaru robót.
 2. Wprowadzenie uwag Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża sanitarna:

 1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Branża wod-kan:

 1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Branża energetyczna:

 1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Budynki toalet na MOP Felinów:

 1. Wprowadzenie uwag Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża zieleni:

 1. Opracowywanie przedmiarów.

Ochrona środowiska:

 1. Opracowywanie przedmiarów dla Projektu Wykonawczego Tom 11 Ekrany Akustyczne.

Prace projektowe inne:

 1. Geodezja: analiza wersji roboczej uwag Urzędu Wojewódzkiego dotyczących części geodezyjnej wniosku do ZRiD wraz z przygotowaniem stanowiska.

 

Monitorowanie postępu wydania Decyzji ZRiD.