Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 22/01/2019

14.01.2019 – 20.01.2019

Ogólnobranżowe:

 1. Przygotowanie Projektu Budowlanego do złożenia w Urzędzie Wojewódzkim w związku z otrzymaniem Postanowieniem Wojewody Lubelskiego,
 2. Analiza uwag z weryfikacji Projektu Wykonawczego rew. 00 przeprowadzoną przez inżyniera,
 3. Przygotowanie dokumentacji do zatwierdzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu z uwzględnieniem ustaleń dotyczących rozwiązań Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem wynikających z uwag Zamawiającego.

Branża drogowa:

 1. Opracowywanie przedmiaru robót,
 2. Przygotowanie stanowiska w związku z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu Oddziaływania na Środowisko.
 3. Wprowadzenie uwag Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża mostowa:

 1. Opracowywanie przedmiarów,
 2. Wprowadzenie uwag Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 3. Wprowadzanie uwag Inżyniera do Rysunków w Projekcie.

Ochrona Środowiska: 

 1. Wprowadzanie korekt do Raportu Oddziaływania na Środowisko w związku z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Prace Projektowe inne:

 1. Geodezja: korekta części geodezyjnej wniosku do ZRiD wraz z przygotowaniem stanowiska Projektanta.

 

Monitorowanie postępu wydania Decyzji ZRiD.