Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

środa 06/02/2019

21.01.2019 – 27.01.2019

Ogólnobranżowe:

 1. Przygotowanie Projektu Budowlanego do złożenia w Urzędzie Wojewódzkim w związku z otrzymaniem Postanowieniem Wojewody Lubelskiego,
 2. Analiza uwag z weryfikacji Projektu Wykonawczego rew. 00 przeprowadzoną przez inżyniera, przygotowanie Stanowiska Projektanta, wprowadzanie korekt i uzupełnień do dokumentacji PW rew. 01.

Branża drogowa:

 1. Opracowywanie przedmiaru robót,
 2. Wprowadzanie korekt i uzupełnień w związku z uwagami Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 3. Wprowadzanie korekt i uszczegółowień do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w związku z uwagami Zamawiającego,
 4. Przekazanie skorygowanych materiałów promocyjnych oraz przygotowywanie wizualizacji,
 5. Przekazanie uzupełnionego uzgodnienia zjazdów,
 6. Przygotowywanie dokumentacji do zatwierdzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu z uwzględnieniem ustaleń dotyczących rozwiązań Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem wynikających z uwag Zamawiającego.

Branża mostowa:

 1. Uszczegóławianie przedmiarów,
 2. Wprowadzenie korekt i uzupełnień do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Ochrona Środowiska: 

 1. Przygotowanie Stanowiska w związku z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Branża energetyczna:

 1. Wprowadzenie korekt i uzupełnień do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Prace Projektowe inne:

 1. Geodezja: monitorowanie w Starostwach Powiatowych w Kraśniku i Janowie Lubelskim rejestracji załączników części geodezyjnej wniosku do ZRiD w związku z Postanowieniem Wojewody Lubelskiego. Przygotowanie Stanowiska w związku z postanowieniem Wojewody Lubelskiego.

 

Monitorowanie postępu wydania Decyzji ZRiD.