Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 06/02/2019

28.01.2019 – 03.02.2019

Ogólnobranżowe:

 1. Złożenie skorygowanego Projektu Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim w związku z otrzymanym Postanowieniem Wojewody Lubelskiego,
 2. Analiza uwag z weryfikacji Projektu Wykonawczego rew. 00 przeprowadzoną przez inżyniera, przygotowanie Stanowiska Projektanta, wprowadzanie korekt i uzupełnień do dokumentacji PW rew. 01.

Branża drogowa:

 1. Uszczegóławianie Przedmiaru Robót w związku z uwagami do Projektu Wykonawczego,
 2. Wprowadzanie korekt i uzupełnień w związku z uwagami Inżyniera do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 3. Wprowadzanie korekt i uszczegółowień do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w związku z uwagami Zamawiającego,
 4. Przygotowanie wizualizacji dla materiałów promocyjnych.

Branża mostowa:

 1. Uszczegóławianie przedmiarów,
 2. Wprowadzenie korekt i uzupełnień do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Branża wod-kan:

 1. Wprowadzanie uwag Inżyniera do Projektu Wykonawczego,
 2. Przekazanie projektów wykonawczych do uzgodnień z gestorami sieci – tomy 05.01; 05.02; 06.01; 06.02

Branża energetyczna:

 1. Wprowadzenie korekt i uzupełnień do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Prace Projektowe inne:

 1. Geodezja: monitorowanie w Starostwach Powiatowych w Kraśniku i Janowie Lubelskim rejestracji załączników części geodezyjnej wniosku do ZRiD w związku z Postanowieniem Wojewody Lubelskiego. Przygotowanie Stanowiska w związku z postanowieniem Wojewody Lubelskiego.

Zieleń: 

 1. Uszczegółowienie Przedmiaru Robót w związku z uwagami do Projektu Wykonawczego rew. 01

 

Monitorowanie postępu wydania Decyzji ZRiD.