Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

wtorek 22/01/2019

31.12.2018 – 06.01.2019

Branża  drogowa:

  1. Opracowywanie Przedmiaru Robót,
  2. Odstępstwo od przepisów budowlanych branży drogowej – przygotowanie i przesłanie do Urzędu Wojewódzkiego pisma z wyjaśnieniami odnośnie Drogi Wojewódzkiej nr 857.

Branża mostowa:

  1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Branża sanitarna:

  1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Branża wod-kan:

  1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Branża energetyczna:

  1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Budynki toalet na MOP Felinów:

  1. Opracowywanie przedmiaru robót.

Branża zieleni:

  1. Opracowywanie przedmiarów.

Ochrona środowiska:

  1. Opracowywanie przedmiarów dla Projektu Wykonawczego Tom 11 Ekrany Akustyczne.