Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 20/01/2020

13.01.2020 – 19.01.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB,
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– odhumusowanie w km 10+750 do 10+770; w km 13+700 do 14+100, 14+100 do km 14+800; pas technologiczny w km 2+950 do 3+350 str. L
– roboty ziemne – wykop w km 10+470 do km 10+530; 11+400 do km 12+000;
– roboty ziemne – nasyp w km 10+740 do km 10+770, MOP strona prawa
– osuszenie nasypu w km 0+150 do 0+250; 10+745 do km 10+770

Roboty mostowe:
– trenchmixing – PZDs-1
– zbrojenie fundamentów i beton niekonstrukcyjny – PZDd-2
– beton niekonstrukcyjny fundamentow – WS-3
– deskowanie i zbrojenie UN+korpus (strona lewa) – WS-5
– deskowanie i zbrojenie korpusu P3 – WD-7
– wykop i wymiana gruntu pod fundamentami – WD-10
– wykopy, beton niekonstrukcyjny oraz zbrojenie fundamentów – WD-14
– przygotowanie platformy pod trenchmixing – WD-15
– beton niekonstrukcyjny oraz zbrojenie fundamentow – WD-17

Roboty branżowe:
– Kolizja 1nN km 1+100; kolizja 4SN km 10+200; kolizja 5SN w km 11+070
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-18 – wykop
– zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-14 – wykop
– kolizja W11 w km 17+960

Przepusty skrzynkowe:
– Betonowanie ławy betonowej przepustu – PZŁ_2
– wykop pod ławę fundamentową oraz betonowanie ławy – PZM-03
– Deskowanie i zbrojenie prawej strony ustrojnu nośnego przepustu; betonowanie ścian do wyskokości wspornika na płytę przejściową + ściany czołowej lewej strony ustroju nośnego C30/37; montaż zbrojenia ścian czołowych – PZM-12
– montaż zbrojenia ścian czołowych – PZM-12a