Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

niedziela 02/02/2020

20.01.2020 – 26.01.2020

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB,
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Osuszenie nasypów TG km 10+740-10+770; DDL09 km 0+000-0+380
– Odhumusowanie: TG 11+200-11+250; TG 11+500 – 13+300 ; TG km 14+200-14+800
– Wykop TG km 10+500-11+400; TG 11+500-11+600
– Nasyp TG km 10+740-10+770

Roboty mostowe:
– Odkopanie paneli trenchmixing – PZDs – 1
– Beton niekonstrukcyjny – PZDs – 1
– Deskowanie fundamentów – PZDd-2
– Zbrojenie fundamentów – PZDd-2
– Betonowanie fundamentów – PZDd-2
– Beton niekonstrukcyjny – WS-3
– Deskowanie podpór i UN strona lewa – WS-5
– Deskowanie korpusu P3 – WD-7
– Zbrojenie korpusu P3 – WD-7
– Betonowanie korpusu P3 – WD-7
– Wykop i wymiana gruntu pod fundamentami – WD-10
– Wzmocnienie podłoża pod fundamentami w technologii trenchmixing PZDsz-11a
– Przygotowanie platformy pod Tenchmixing – WS-12
– Zbrojenie fundamentów P1 – WD-14
– Deskowanie fundamentu P1 – WD-14

– Beton ław fundamentowych P1 i P3 – WD-14
– Wykopy pod fundamenty – WD-15
– Droga serwisowa – WD-15
– Zbrojenie fundamentu P1 – WD-17
– Zbrojenie fundamentu P2 – WD-17
– Deskowanie fundamentu P2 – WD-17
– Deskowanie fundamentu P1 – WD – 17
– Betonowanie fundamentu P1 – WD – 17

Roboty branżowe:
– Kolizja 4SN, S19 km 10+150
– Kolizja 5SN, S19 km 11+070
– Kolizja 7nN, S19 km 10+700
– Kolizja wodociągowa W11 km 17+960
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-18 – geowłóknina separacyjno -filtracyjna
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-14 – wykop

Przepusty skrzynkowe:
– PZM_03 montaż elementów prefabrykowanych
– PZM_5 montaż zbrojenia płyta denna
– PZM_5 montaż deskowania systemowego otwarcie
– PZM_8 montaż elementów prefabrykowanych
– PZM_12 betonowanie lewej strony ustroju nośnego i sciany czołowej C30/37
– PZM_12 montaż zbrojenia prawej strony ustroju nośnego – ściany + strop
– PZM_12 montaż deskowania systemowego zamknięcie
– PZM_12a montaż zbrojenia ścian czołowych i belek
– PZM_12a montaż deskowania ścian czołowych i stropu